Међународни дан деце жртава насиља

Поводом Међународног дана деце жртава насиља, повереница за заштиту равноправности Невена Петрушић упозорава да су у Србији и даље многа деца, а нарочито деца из маргинализованих и рањивих друштвених група дискриминисана, да су изложена физичком и психичком насиљу и другим видовима злостављања и занемаривања. Велики број, посебно ромске деце, присиљен је да ради на улици, не похађа школу, и ступа у принудне бракове, чиме је тој деци ускраћена могућност да на равноправној основи уживају основна људска права. Посебно забрињава раширеност вршњачке дискриминације и насиља у школама, чему се мора стати на пут.

У издању Заштитника грађана и Повереника за заштиту равноправности објављена је публикација Права детета у међународним документима, у настојању да се промовише концепт права детета и принцип недискриминације деце и подстакну сви друштвени актери да активније делују како би свако дете, без икакве дискриминације, имало услове за достојанствен живот и развој потенцијала, а правна заштита њихових права била ефикаснија и делотворнија.

Print Friendly, PDF & Email
back to top