Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starijim osobama

Srbija, kao i sve zemlje članice Ujedinjenih nacija, obeležava 15. jun – Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starima. Poslednjih godina broj nasilja nad starima je u porastu, a posebno ranjive su starije žene. Slična je situacija i u Srbiji. Istraživanja pokazuju da su starije osobe su često izložene raznim oblicima nasilja koje nad njima vrše članovi njihovih porodica, najčešće sinovi i unuci sa kojima žive. Tamna brojka nasilja nad starijim osobama veoma je visoka jer se ono ne prijavljuje, a često ga i same žrtve prikrivaju zbog sramote, potrebe da zaštite nasilnika, osećanja da su same krive za nasilje, straha od nasilnika, nepoverenja u institucije sistema i dr. Nasilje nad starijim osobama je najsramniji vid nasilja, ono je izraz rodne diskriminacije i nedostatka društvene odgovornosti za nasilje nad onima koji nemaju moć, niti sposobnost da mu se odupru. U Srbiji, nažalost, sistem zaštite od nasilja još nije delotvoran jer izostaje koordinisano delovanje institucija u cilju blagovremenog otkrivanja slučajeva zanemarivanja, zlostavljanja i nasilja nad starijima, pružanja adekvatne pomoći i podrške i kažnjavanja počinilaca. Poverenica podseća na poslednja istraživanja koja pokazuju da skoro četvrtina građana smatra da su starije osobe najdiskriminisanije. Uprkos tome, u praksi nisu vidljivi pomaci u razumevanju položaja ove specifične i ranjive grupe. Zato je bitno usmeriti pažnju na probleme i potrebe starijih osoba, kojima se ne posvećuje pažnja u onoj meri u kojoj to zaslužuju. To, pored ostalog, podrazumeva da se paralelno sa otklanjanjem uzroka nasilja nas starijima, radi na poboljšanju efikasnosti u radu institucija nadležnih za pružanje zaštite, pomoći i podrške. Istovremeno, neophodno je kreiranje politika koje uvažavaju doprinos starijih osoba, unapređuju međugeneracijsku solidarnost, sprečavaju diskriminaciju i marginalizaciju starijih i obezbeđuju da oni, na osnovu svog iskustva i znanja, budu produktivni građani i građanke uključeni u sve segmente društvenog života.

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top