Међународни дан борбе против насиља над старијим особама

Србија, као и све земље чланице Уједињених нација, обележава 15. јун – Међународни дан борбе против насиља над старима. Последњих година број насиља над старима је у порасту, а посебно рањиве су старије жене. Слична је ситуација и у Србији. Истраживања показују да су старије особе су често изложене разним облицима насиља које над њима врше чланови њихових породица, најчешће синови и унуци са којима живе. Тамна бројка насиља над старијим особама веома је висока јер се оно не пријављује, а често га и саме жртве прикривају због срамоте, потребе да заштите насилника, осећања да су саме криве за насиље, страха од насилника, неповерења у институције система и др.
Насиље над старијим особама је најсрамнији вид насиља, оно је израз родне дискриминације и недостатка друштвене одговорности за насиље над онима који немају моћ, нити способност да му се одупру. У Србији, нажалост, систем заштите од насиља још није делотворан јер изостаје координисано деловање институција у циљу благовременог откривања случајева занемаривања, злостављања и насиља над старијима, пружања адекватне помоћи и подршке и кажњавања починилаца.
Повереница подсећа на последњa истраживањa којa показују да скоро четвртина грађана сматра да су старије особе најдискриминисаније. Упркос томе, у пракси нису видљиви помаци у разумевању положаја ове специфичне и рањиве групе. Зато је битно усмерити пажњу на проблеме и потребе старијих особа, којима се не посвећује пажња у оној мери у којој то заслужују. То, поред осталог, подразумева да се паралелно са отклањањем узрока насиља нас старијима, ради на побољшању ефикасности у раду институција надлежних за пружање заштите, помоћи и подршке. Истовремено, неопходно је креирање политика које уважавају допринос старијих особа, унапређују међугенерацијску солидарност, спречавају дискриминацију и маргинализацију старијих и обезбеђују да они, на основу свог искуства и знања, буду продуктивни грађани и грађанке укључени у све сегменте друштвеног живота.

Print Friendly, PDF & Email
back to top