Konferencija “Zaštita od diskriminacije u Srbiji – Dostignuća i izazovi”

Partneri za demokratske promene Srbija (Partneri Srbija) i Centar za alternativno rešavanje sukoba (CARS), u saradnji sa Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti, organizovali su Konferenciju “Zaštita od diskriminacije u Srbiji – Dostignuća i izazovi”, koja predstavlja završni događaj projekta „Partnerstvo za toleranciju i zaštitu od diskriminacije u Srbiji“ uz podršku programa Evropske unije “Podrška civilnom društvu” i Sigrid Rausing Trust. Cilj Konferencije bio je da pruži podršku otvorenom dijalogu o diskriminaciji u Srbiji i unapređenju saradnje na sprečavanju diskriminacije, kao i da predstavi aktivnosti usmerene na podizanje svesti javnosti o diskriminaciji i ulozi institucije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Skup su otvorili Nevena Petrušić, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Endru Hedi, Šef III sektora operacija, Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, Gordana Stamenić, državni sekretar ministarstva pravde i državne uprave, i Blažo Nedić, predsednik organizacije Partneri za demokratske promene Srbija. Nevena Petrušić predstavila je jedan od rezultata PTAPS projekta, Praktikum za zaštitu od diskriminacije, i govorila o postojećim mehanizmima za zaštitu od diskriminacije u Srbiji, mogućnostima za njihovo unapređenje, kao i postojećim izazovima zaštite građana od diskriminacije. Tokom radnog dela skupa, Ljupka Mihajlovska, Koordinatorka Centra za studente sa hendikepom Univerziteta u Beogradu govorila je o pojavi prikrivene diskriminacije sa osvrtom na položaj osetljivih društvenih grupa u Srbiji. Kosana Beker i Milovan Batak, pomoćnici Poverenice za zaštitu ravnopravnosti predstavili su aktivnosti usmerene na podizanje svesti javnosti o diskriminaciji i ulozi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Konferenciji “Zaštita od diskriminacije u Srbiji – Dostignuća i izazovi“ prisustvovalo je preko stotinu učesnika – predstavnika državne uprave, lokalnih samouprava, nezavisnih tela, organizacija civilnog društva.

Print Friendly, PDF & Email
back to top