Kampanja “Poverenje u poverenicu” u Šapcu

Pomoćnici poverenice za zaštitu ravnopravnosti Kosana Beker I Milovan Batak i šefica Kabineta Antigona Andonov, u okviru kampanje „Poverenje u poverenicu“, boravili su u Šapcu. Cilj je da se rad ove instucije približi građankama i građanima, uz pomoć lokalnih samouprava i nevladinih organizacija. U razgovoru sa gradonačelnikom Milošem Miloševićem, njegovom zamenicom Jasminkom Ristivojević i lokalnim ombudmanom Milošem Mihajlovićem, ocenjeno je da su ovakvi susreti neophodni i važni, kako bi ljudi mogli da prepoznaju i reaguju na svaki oblik ugrožavanja i diskriminacije. U Centru za stručno usavršavanje, organizovan je susret sa predstavnicima civilniog sektora I medijima. Pomoćnica poverenice Kosana Beker objasnila je koje su sve nadležnosti institucije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti kao I način na koji se može podneti pritužba, ističući da je važno da građanke I građani švate da se diskriminacija ne dešava samo drugima I da u tome veliku ulogu imaju nevladine organizacije. Prema rečima pomoćnika Milovana Bataka, svaki sprečeni slučaj diskriminacije, doprineće izgradnji društva stvarne ravnopravnosti u kome svi imaju jednake mogućnosti. Među učesnicima su bile predstavnice Ženske romske mreže, Omladinskog centra za razvoj mladih “Kišobran” i Asocijacije “Duga”.

Print Friendly, PDF & Email
back to top