Čestitka za osvajanje medalja na Specijalnoj Olimpijadi

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković upućuje najsrdačnije čestitike svim sportistima i sportistkinjama Srbije koji su učestvovali na Specijalnoj Olimpijadi i obradovali sve naše građane i građanke sa 17 osvojenih medalja.

Svojim pobedama, koje su i više od pobede, jer je ovo način na koji se ostvaruje puna i istinska ravnopravnost, pokazali su da su pravi predstavnici i predstavnice svoje zemlje i na njih svi treba da bude ponosni.

Poverenica ocenjuje da bi država Srbija trebalo još više da ulaže u poboljšanje položaja osoba sa fizičkim i mentalnim invaliditetom, i podseća da do kraja godine ističe Strategija za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom, te da je potrebno pristupiti izradi nove, ali i sagledati efekte primene dosadašnje Strategije. Poverenica Brankica Janković naglašava da Srbija ima dobar zakonski okvir kada je u pitanju položaj ove populacije koja čini 10 odsto stanovništva, ali da je potrebno raditi na punoj primeni svih propisa, a posebno Zakona o zabrai diskriminacije i Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

Istovremeno, poverenica podseća da je po broju podnetih pritužbi, invaliditet na drugom mestu. Jedna od oblasti koja nije regulisana i zbog čega su Povereniku za zaštitu ravnopravnosti podnošene pritužbe u prethodnom periodu, jeste upotreba faksimila i pečata, budući da se osobe sa invaliditetom koje nisu u mogućnosti da se svojeručno potpišu, u praksi suočavaju sa velikim teškoćama. Zbog toga poverenica poziva nadležne, odnosno Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu saoupravu da što pre pravno regulišu ovo pitanje. Time će se rešiti problem sa kojim se sreću mnogi naši građani i građanke, a država će pokazati i na delu svoju spremnost da unapređuje položaj osoba sa invaliditetom i doprinosi uspostavljanju pune ravnopravnosti.

Print Friendly, PDF & Email
back to top