Austrijski ombudsman Ervin Buhinger u poseti Povereniku za zaštitu ravnopravnosti

Austrijski ombudsman za osobe za invaliditetom Ervin Buhinger sastao se u Beogradu sa poverenicom za zaštitu ravnopravnosti Brankicom Janković. Oni su razgovarali o položaju osoba sa invaliditeom u Srbiji i Austriji, i razmenili iskustva koje obe zemlje preduzimaju na unapređenju njihovog položaja.

Poverenica Janković je omudsmanu Buhingeru predočila podatke o diskriminaciji osoba sa invaliditetom u Srbiji, pritužbama koje Poverenik za zaštitu ravnopravnosti po tom osnovu dobija, kao i aktivnosti koje su preduzete na unapređenju njihovog položaja. Razgovaralo se i o inkluziji dece sa invaliditetom pošto je ombudsman Buhinger naveo da se i u Austriji kao i u Srbiji suočavaju sa istim problemima – slabijom vidljivošću i uključenošću u sistem. Bilo je reči i o izazavoima inkluzivnog obrazovanja s obzirom na to da u Austriji i dalje visoki procenat dece sa invaliditetom ide u posebne škole. Poverenica je istakla da osobe sa invaliditetom u Srbiji imaju ozbiljne probleme sa zapošljavanjem kao i kretanjem jer postoji mnogo arhitektonskih barijera. Tema sastanka bio je i položaj starijih u obe zemlje, a poverenica je istakla da su u Srbiji starije osobe sa invaliditetom jedna od najugroženijih i višestruko diskriminisanih grupa. Takođe je bilo reči o značaju da se u Srbiji uradi analiza potreba u okviru procesa reforme tretmana starijih osoba u institucijama socijalne zaštite, za šta može biti vrlo važno iskustvo Austrije.

Razgovorima se pridružio i predsednik Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Meho Omerović koji je omudsmanu Evrinu Buhingeru preneo iskustva rada ovog skupštinskog tela, a govorio je i o uticaju skupštinskih odbora i saradnji sa nezavisnim institucijama.

Print Friendly, PDF & Email
back to top