631-21 pritužba AA protiv BB vršiteljke dužnosti direktora OŠ „ C.C.“ MJ zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja

br. 07-00-466/2021-02  datum: 7.2. 2022.

 

 

MIŠLjENjE

Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe A.A. protiv B.B., vršiteljke dužnosti direktora OŠ „C.C.“ MJ zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja. U pritužbi je, između ostalog, navedeno da je podnositelj pritužbe zaposlen kao nastavnik srpskog jezika i književnosti u OŠ „C.C.“ u MJ. Dalje je navedeno da se donošenjem Rešenja kojim se stavlja van snage Rešenje kojim se zaposlenom dozvoljava obavljanje poslova van prostorija sedišta poslodavca, podnosioc pritužbe diskriminisan na osnovu zdravstvenog stanja jer mu nije dozvoljeno da nastavi rad od kuće. U izjašnjenju vršiteljke dužnosti direktora, između ostalog, navedeno je da je Rešenje na koje podnosilac pritužbe ukazuje doneto na osnovu Odluke Tima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za praćenje i koordinisanje primene preventivnih mera u radu škola, kojom je predviđeno da školska godina 2021/2022 u Republici Srbiji započinje nastavni rad sa prvim modelom organizacije obrazovno-vaspitnog rada i Procene epidemiološke situacije koju je izvršio Institut za javno zdravlje Srbije „Dr. Milan Jovanović-Batut“ Beograd. S tim u vezi zaposleni su vraćeni na rad u prostorije poslodavca. U nastavku je dodato da se u dosijeu zaposlenog nije nalazio nijedan dokaz lekarskog nalaza, mišljenja ili potvrde lekara koje bi ukazivalo da je potrebno prilikom odlučivanja uzeti u obzir zdravstveno stanje zaposlenog. Uvidom u dokaze Poverenik je utvrdio da je podnosilac pritužbe podneo žalbu Školskom odboru br. 438 od 20. septembra 2021. godine u kojoj je dostavio izveštaj lekara specijalite br. 2243/2021 od 5. oktobra 2021. godine gde mu je konstatovana dijagnoza, a da je rešenje v.d. direktorke doneto 1. septembra 2021. godine.  Imajući u vidu izvedene dokaze, Poverenik je prihvatio izjašnjenje v.d. direktorke da u trenutku donošenja rešenja nije imala saznanja, odnosno nalaze lekara koji bi ukazivali da je zdravstveno stanje podnosioca pritužbe takvo da je potrebno zaposlenom omogućiti rad van prostorija sedišta poslodavca. Naime, lekarski nalaz koji bi ukazivao na određeno zdravstveno stanje se nije nalazio u dosijeu zaposlenog, niti ih je podnosilac pritužbe priložio, već su dostavljeni tek uz žalbu na rešenje Školskom odboru. Sveobuhvatnom analizom pritužbe, izjašnjenja i dostavljenih dokaza može se konstatovati da A.A. nije na propisan način upoznao poslodavca sa svojim zdravstvenim stanjem pre donošenja rešenja br. 368 od 1. septembra 2021. godine i organizovanja rada u školi. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je dao mišljenje da B.B., v.d. direktora OŠ „ C.C.“ MJ, prilikom donošenja Rešenja br. 368 od 1. septembra 2021. godine nije diskriminisala A.A: na osnovu njegovog zdravstvenog stanja, odnosno nije povredila odredbe Zakona o zabrani diskriminacije.    

 

 

1.  TOK POSTUPKA

 

1.1.  Povereniku za zaštitu ravnopravnosti pritužbom se obratio A.A. protiv OŠ „ C.C.“ iz MJ, zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja.

1.2.  U pritužbi je, između ostalog, navedeno:

–        da se diskriminacija ogleda u isljučivanju iz kolektiva i potpunom prekidu službene komunikacije a sve u cilju sabotiranja prijaviljavanja na konkurs za izbor direktora;

–        da ga u školi mrze po „difoltu“ i „ad hominem“ iz razloga što nije dozvolio da se „namesti“ konkurs za izbor direktora, u korist tada aktuelnog direktora;

–        da kao osoba koja boluje od dijabetesa je ostvario pravo da tokom trajanja pandemije radi na daljinu – van prostorija poslodavca;

–        da su i drugi zaposleni radili „na daljinu“ ali da oni za to pravo nisu molili direktora nego im je to pravo „servirano na tacni“ dok je u njegovom slučaju to „privilegija“;

–         da su ga na hitnoj sednici Nastavničnog veća a kasnije i Školskog odbora smenili uz argumentaciju koja je „protiv čoveka“;

–        da je brutalno i na neprimeren i nezakonit način isključen iz rada Školskog odobra  i žigosan kao neko ko „koči stvar“ izvređan i kažnjen zato što nije podlegao pritiscima većine i što je govorio istinu;

–        da je nakon prvog konkursa koji je poništen od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, dana 30. juna 2021. godine raspisan novi konkurs u listu „Poslovi“ na koji se uredno prijavio za izbor direktora;

–        da se na raspisani konkurs za izbor direktora prijavio blagovremeno uz dostavljenu svu potrebnu dokumentaciju;

–        da je škola u toku trajanja konkursa izmenila tekst i uslove konkursa ali da o izmenama nije bio obavešten;

–        da je škola obustavila sprovođenje konkursa za izbor direktora, jer je bivši direktor odustao od prijave, i on ostao kao jedini kandidat, što se njima ne sviđa jer neki od njih nisu navikli da na vreme dolaze na posao, da u radno vreme budu na svojim radnim mestima ili da rade;

–        da je od njega skrivana informacija da je u školi postavljena vršiteljka dužnosti direktora;

–        da se vršiteljka dužnosti imenuje do izbora direktora po konkursu i da zahteva od Školskog odobra da se poništi raspisani konkurs za izbor direktora i tako spreči da on, kao jedini kandidat na kokursu, bude imenovan za direktora škole u MJ;

–         da je građanin drugog reda, da nema pravo da bude biran, da nema pravo na napredovanje, na sopstveno mišljenje, pravo na zaštitu, pravo na poštovanje dostojanstva i ličnosti, pravo na iste uslove i ravnopravan tretman.

1.3.  U prilogu pritužbe dostavljeni su: 1) zapisnik o sprovođenju tajnog izjašnjavanja radi davanja mišljenja o kandidatima za izbor direktora škole od 5. aprila 2021. godine; 2). zapisnik sa vanredne sednice Nastavničkog veća od 13. aprila 2021. godine; 3) zapisnik sa sednice Školskog odbora od 13. aprila 2021. godine; 4) zapisnik o vanrednom inspekcijskom nadzoru u OŠ „ C.C.“ iz MJ od 14. maja 2021. godine;  5) poziv na vanrednu sednicu Školskog odbora od 21. jula 2021. godine.

1.4.  U dopuni pritužbe, podnositelj pritužbe je, između ostalog naveo:

–        da ne poseduje potpisanu izjavu bilo koga iz škole gde eksplicitno piše da ga neko mrzi zbog njegovog ličnog svojstva, ali da tu mržnju oseća već deceniju kao i da može na posredan način da učini verovatnim da je to zaista tako;

–        ako se stvar posmatra na osnovu činjenice da boluje od neizlečive i smrtonosne bolesti, što kako navodi, dijabetes jeste, onda nije jednak u odnosu na zdrave zaposlene u toj školi, jer je jedini koji boluje od takve bolesti u kolektivu;

–        samim tim što je bolestan ne treba da bude tretiran isto kao oni koji su zdravi jer dijabetes je specifična bolest i svaki dijabetičar ima posebne i specifične potrebe;

–        da je u Republici Srbiji proglašena pandemija virusa Kovid-19 zbog čega je Vlada proglasila vanredno stanje i marta 2020. godine donela Uredbu o organizovanju rada poslodavca za vreme vanrednog stanja gde  članu 2. propisuje da „za vreme vanrednog stanja poslodavac dužan da omogući zaposlenima obavljanje poslova van prostorija poslodavca ( rad na daljinu i rad od kuće) na svim radnim mestima na kojima je moguće organizovati takav rad u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu;

–        da mu je u skladu sa Uredbom škola izdala Rešenje za obavljanje poslova van prostorija sedišta poslodavca;

–        da 2. septembra 2021. godine v.d. diretkora B.B. donosi rešenje o stavljanju van snage prethodno donetog rešenja za obavljanje poslova van prostorija sedišta poslodavca;

–        da je ovakvo postupanje očigledna diskriminacija i primer nehumanog odnosa prema bolesnom čoveku jer je donošenje takvog rešenja motivisano zlom namerom;

–        da se kao izgovor za poništavanje rešenja za rad od kuće B.B. poziva na Stručno uputstvo za organizaciju i realizaciju obrazovno-vaspitnog rada u osnovnoj školi u školskoj 2021/2022. godini;

–        da se pomenutim Uputstvom predviđaju tri modela realizovana nastave, a koji model će se primeniti određuje se na osnovu indikatora (stanja na terenu);

–        da je jasno da je B.B. Rešenje o radu na daljinu poništila iz obesti, bahatosti, osvetoljubivosti, ogoljene mržnje i želje da se zarazi;

–        da je bilo logično da B.B., na osnovu saznanja da ima zaposlenog koji boluje od dijabetesa i ima rešenje za „rad od kuće“ to prijavi nadležnima i zatraži mišljenje od lokalnog štaba za vanredne situacije da li da ukine takvo rešenje;

–        da je dijabetes neizlečiva bolest i da ako se inficira virusom Kovid-19 njegova smrt, gotovo sigurna, jer svaki dijabetičar ima pridružene bolesti;

–        da postoji diskriminacija jasno je i na osnovu rasporeda dežurstava i rasporeda časova na osnovu koga je raspoređen da dežura dvaputa nedeljno;

–        da neko ko nema punu normu odnosno radi sa nepunim radnim vremenom mora da bude procentualno opterećen dežurstvom;

–        da novi umišljaj B.B. da ga izloži mogućnosti zaražavanja pokazuje novi raspored časova po kome ima osam „rupa“;

–        u trenutku donošenja rešenja kojim se stavlja van snage rešenje o radu od kuće, B.B. ističe da se Zaječar nalazi u „zelenoj zoni“ dok se u trenutku dostavljanja dopune pritužbe Zaječar nalazi u „crvenoj zoni“;

–        kada je dobio Rešenje za rad na daljinu, raspored je promenjen i sasvim je bilo logično da se časovi srpskog jezika gurnu „za kraj dana“ jer bi u suprotnom deca imala nepotrebne pauze da je ostalo onako kako je bilo.

1.5.  U prilogu dopune pritužbe dostavljeno je: 1)  rešenje direktore OŠ „C.C.“ MJ, za rad od kuće za A.A., od 24. novembra 2020. godine; 2) rešenje v.d. direktora OŠ „C.C.“ kojim se stavlja van snage rešenje o radu od kuće, od 1. septembra 2021. godine; 3) Uredba o organizovanju rada poslodavca za vreme vanrednog stanja 05 br. 110-2517/2020 od 15. marta 2020. godine; 4) Stručno uputstvo za organizaciju i realizaciju obrazovno-vaspitnog rada u osnovnoj školi u školskoj 2021/2022. godini; 5) Odluka Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja br. 601-03-00033/1/2021-15 od 27. avgusta 2021. godine; 6) Odluka Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja br. 601-03-00033/4/2021-15 od 9. septembra 2021. godine; 7) raspored časova od 1. septembra 2020. godine i 18. januara 2021. godine; 8) raspored časova i dežurstva od 1. septembra 2021. godine; izveštaj lekara specijaliste br. protokola 2243/2021 od 5. oktobra 2021 godine u kojem se savetuje rad od kuće, kao i podatak da ima saznanja da je u školi nekoliko koleginica zaraženo virusom Kovid-19 ( nastavnice ruskog, fizike, hemije i matematike).

1.6.  Poverenik za zaštitu ravnopravnosti sproveo je postupak u cilju utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti, u skladu sa članom 37. stav 2. Zakona o zabrani diskriminacije[1], pa je od v.d. direktora OŠ „C.C.“ iz MJ, B.B., zatražio izjašnjenje  o osnovanosti navoda pritužbe.

1.7.  U izjašnjenju v.d. direktora OŠ „C.C.“ B.B. između ostalog, navedeno je:

–        da je za v.d. direktora OŠ „C.C.“ MJ postavljena rešenjem br. 119-01-00067/2021-07/756/1 od 15. jula 2021. godine odnosno da za navode u pritužbu iz perioda pre njenog imenovanja ne može da se izjašnjava;

–        da će navode podnositelja pritužbe, A.A., da je diskriminisan od strane kolektiva i bivšeg direktora ispitati Tim za diskriminaciju, nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje;

–        da je Uredba na koju se podnositelj pritužbe poziva prestala da važi danom ukidanja vanrednog stanja, 6. maja 2020. godine;

–        da direktor shodno članu 126. stav 4. tačka 18. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja[2] i članom 63. Statuta škole, odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima učenika i zaposlenih;

–        da će na osnovu donete Odluke Tima za praćenje i koordinisanje primene preventih mera u radu škola, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja br. 601-03-00033/1/2021-15 od 27. avgusta 2021. godine školsku godinu 2020/2021 započeti sa prvim modelom organizacije obrazovno-vaspitnog rada;

–        da je odluka doneta na osnovu procene epidemiološke situacije koju je izvršio Institut za javno zdravlje Srbije „Dr. Milan Jovanović – Batut“ Beograd, rukovodeći se indikatorima koje su pripremili teritorijalno nadležni instituti i zavodi za javno zdravlje;

–        s obzirom da se škola nalazi u „zelenoj zoni“ koja predstavlja najniži rizik od prenošenja virusa kao i da škola ima mali broj učenika da svako odeljenje ima svoju učionicu i da se sprovode mere zaštite zdravlja, stekli su se uslovi da se prekine rad van prostorija sedišta poslodavca OŠ „C.C.“ MJ, zaposlenom A.A.;

–        da se nabrojani modeli iz Stručnog uputstva odnose na opštinu, grad i školu a ne pojedinca;

–        da se u personalnom dosijeu zaposlenog ne nalazi nijedan dokaz lekarskog nalaza, mišljenja ili potvrde lekara na osnovu koje je prethodno rešenje doneto;

–        da se zaposleni nije javio na posao za početak škoske godine, niti se odazivao na redovne sednice na koje je uredno pozivan;

–        da u školi od 5. do 8. razreda ima ukupno 16 učenika: dva učenika u 5. razredu, sedam učenika u 6. razredu, dva učenika u 7. razredu i šest učenika u 8. razredu koji borave u učionici od 54m2  kao i da imaju više od 2m2 odstojanja, da su klupe su obeležene brojevima i da se poštuju se mere zaštite, da zaposleni nikada nisu u isto vreme na pauzi tako da i u nastavničkoj kancelariji nikada nema više od dvoje zaposlenih da borave;

–        da je nakon žalbe zaposlenog na rešenje o stavljanju van snage Rešenje o radu od kuće, tražila dopunu odnosno da dostavi mišljenje lekara specijaliste, što zaposleni nije učinio, već je podneo žalbu Školskom odboru koji je tražio dopunu i mišljenje lekara specijaliste, nakon čega je doneo odluku da se preinači prvostepeno rešenje;

–        da se u rasporedu o 40-časovnoj radnoj nedelji vidi da zaposleni ima jedan čas dežurstva, suprotno tvrdnjama iz pritužbe kao i da nastavnik matematike i srpskog jezika imaju najveću normu u jednoj školi u skladu sa tim su i zaduženja;

–        da je raspored donet i analiziran na sednici Nastavničkog veća kao i da se raspored uklapa sa drugim školama jer većina zaposlenih radi u dve ili više škola;

–        da je A.A. zaposlen sa najvećim procentom u školi i shodno tome ima i odgovarajuće radno vreme, da pauze moraju postojati zbog odmora, doručka, sređivanja pedagoške dokumentacije;

–        da navodi iz pritužbe da je na nezakonit način imenovana za v.d. diretkora, pominjanje njene privatnosti predstavlja povredu ugleda, časti i dostojanstva od strane zaposlenog A.A.. Istakla je da navodi da je taj podatak bio skrivan od njega nisu tačni jer je zaposleni kao član Školskog odbora bio uredno pozvan na sednicu gde su svi članovi upoznati sa Rešenjem o imenovanju v.d. direktora škole;

–        da nisu tačni navodi da zaposleni nije imao uvid celokupnu dokumentaciju;

–        da zaposleni ostvaruje sva prava samo treba da ispunjava svoje obaveze u školi koju naziva „mali majmunovac“ a kolege „moronima“.

1.8.  U prilogu izjašnjenja dostavljeno je: 1) Rešenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razboja br. 119-01-00067/2021-07/756/1 od 15. jula 2021. godine; 2) Rešenje OŠ „C.C.“ MJ od 1. septembra 2021. godine; 3) Stručno uputstvo za organizaciju i realizaciju obrazovno-vaspitnog rada u osnovnoj školi u školskoj 2021/2022. godini; 4) Odluku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja br. 601-03-00033/1/2021-15 od 27. avgusta 2021. godine; 5) Odluku OŠ „C.C.“ MJ od 13. oktobra 2021. godine; 6) Rešenje OŠ „C.C.“ MJ od 21. oktobra 2021. godine; 7) raspored časova koji važi od 1. septembra 2021. godine; 8) rešenje OŠ „C.C.“ MJ na ime A.A. od 10. septembra 2021. godine; 9) rešenje OŠ „C.C.“ MJ na ime Jelena Stojanović od 10. septembra 2021. godine; 10) Obaveštenje OŠ „C.C.“ MJ od 13. septembra 2021. godine; 11) Potvrda Zavoda za javno zdravlje „Timok“ 12) poziv za nastavničko veće od 20. avgusta 2021. godine; 13) poziv za sednicu pedagoškog kolegijuma od 27. avgusta 2021. godine; 14) poziv za sednicu školskog odbora od 27. avgusta 2021. godine; 15) mejl prepiska od 28. oktobra 2021. godine; 16) fotografije objava sa društvenih mreža A.A..

 

2.    ČINjENIČNO STANjE

2.1.  Uvidom u rešenje v.d. direktora OŠ „C.C.“ MJ od 24. novembra 2020. godine navedeno je da će A.A., nastavnik srpskog jezika, poslove iz delokruga svog rada, utvrđene ugovorom o radu, obavljati van prostorija sedišta poslodavca OŠ „C.C.“ MJ, počevši od 24. novembra 2020. godine.

2.2.  Uvidom u Odluku Tima za praćenje i koordinisanje primene preventivnih mera u radu škola, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja br. 601-03-00033/1/2021-15 od 27. avgusta 2021. godine utvrđeno je da u skladu sa odlukama i zaključcima Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti Covid-19 i stručnim uputstvima za organizaciju obrazovno-vaspitnog rada u osnovnoj i srednjoj školi za školsku 2021/2022. godinu doneo odluku da osnovne i srednje škole u Republici Srbiji započnu nastavni rad u školskoj 2021/2022. godini sa prvim modelom organizacije obrazovno-vaspitnog rada osim u jedinicima lokalne samouprave u kojima procenjena epidemiološka situacija zahteva organizaciju rada škola prema drugom i trećem modelu. Drugi model organizacije obrazovno-vaspitnog rada primeniće se od početka školske 2021/2022. godine u srednjim školama na teritoriji: Kladova, Petrovca na Mlavi, Nove Varoši, Priboja, Užica, Valjeva, Despotovca, Jagodine, Paraćina, Svilajnca, Rekovca, Ćuprije, Preševa, Novog Pazara i Bojnika, dok se sa trećim modelom organizacije obrazovnog rada u srednjim školama počinje na teritoriji opštine Tutin.

2.3.  Uvidom u Rešenje v.d. direktora OŠ „C.C.“ MJ, broj 368 od 1. septembra 2021. godine, navedeno je da se Rešenje o obavljanju poslova van prostorija sedišta poslodavca OŠ „C.C.“ MJ, broj 34 od 18. januara 2021. godine, zaposlenom  na radnom mestu nastavnik srpskog jezika i knjiženosti, A.A., stavlja van snage. Dalje je navedeno da je Rešenje doneto na osnovu Odluke Tima za praćenje i koordinisanje primene preventivnih mera u radu škola – Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja broj 601-03-00033/1/2021-15 od 27. avugsta 2021. godine kojim će škoska 2021/2022 u Republici Srbiji započeti nastavni rad sa prvim modelom organizacije obrazovno-vaspitnog rada. Odluka je doneta na osnovu procene epdidemiološke situacije koju je izvršio Institut za javno zdravlje Srbije „Dr. Milan Jovanović-Batut“.

2.4.  Uvidom u Odluku Tima za praćenje i koordinisanje primene preventivnih mera u radu škola, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja br. 601-03-00033/4/2021-15 od 9. septembra 2021. godine utvrđeno je da je na četvrtom sastanku odlučeno da će se sa drugim modelom organizacije obrazovno-vaspitnog rada početi od 13. septembra 2021. godine u sedmom i osmom razredu osnovnih škola na teritoriji određenih opština i gradova, između ostalog, i na teritoriji grada Zaječara.

2.5.  Uvidom u Stručno uputstvo za organizaciju i realizaciju obrazovno-vaspitnog rada u osnovnoj školi u školskoj 2021/2022. godine (u daljem nastavku: Stručno uputstvo), broj 610-00-00763/2021-07 od 13. avgusta 2021. godine, bliže se uređuje način planiranja, organizovana i ostvarivanja obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole. Obrazovno-vaspitni rad u školskoj 2021-/2022. godini organizovaće se prema modelima obrazovno-vaspitnog rada u zavisnosti od aktuelne epidemiološke situacije, kao i aktuelnih preporuka i mera nadležnih institucija, tela i organa, radi obezbeđivanja zaštite zdravlja i učenika i zaposlenih, sprečavanja širenja infekcija i zaraznih bolesti, kao i ostvarivanja prava učenika na obrazovanje. Odluka o modelu organizacije nastave donosi se na osnovu sagledavanja karakteristika i širenja epidemije i obuhvata vakcinacijom, prema proceni teritorijalno nadležnog instituta/zavoda za javno zdravlje, na nivou grada/opština i mogućnosti škole da primeni propisane preventivne mere, prema proceni rukovodstva škola u saradnji sa nadležnom školskom upravom.

2.6.  Uvidom u raspored časova od 1. septembra 2020. godine utvrđeno je da su nastavu na daljinu obavljali: nastavnica muzičkog Maja Milenković; nastavnica biolobije Jasmina Minić, nastavnik fizičkog Jovica Milosavljević, nastavnica veronauke Aleksandra Dinčić i nastavnica građanskog Olivera Žikić. Dalje, uvidom u raspored časova od 18. januara 2021. godine utvrđeno je da su nastavu na daljinu obavljali nastavnik srpskog jezika A.A., nastavnika muzičkog Maja Milenković, nastavnik fizičkog Jovica Milosavljević, nastavnica veronauke Aleksandra Dančić, nastavnica građanskog Olivera Žikić. Uvidom u raspored časova od 1. septembra 2021. godine utvrđeno je da niko od nastavnika i nastavnica ne obavlja nastavu na daljinu.

2.7.  Uvidom u Rešenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja broj 119-01-00067/2021-07/756/1 od 15. jula 2021. godine utvrđeno je da se za vršioca dužnosti direktora OŠ „C.C.“ u MJ imenuje B.B.

2.8.  Uvidom u potvrdu Zavoda za javno zdravlje „Timok“ utvrđeno je da je 6. septembra 2021. godine izvrđena dezinsekcija, dezifenckija i deratizacija u OŠ „C.C.“ u MJ.

2.9.  Uvidom u Odluku OŠ „ C.C.“ MJ od 13. oktobra 2021. godine navedeno je da se usvaja žalba A.A. na Rešenje v.d. direktora br. 368 od 1. septembra 2021. godine i upućuje v.d. direktoru da donese novo rešenje u kome će utvrditi način rada na daljinu.

2.10.      Uvidom u Rešenje br. 504 od 21. oktobra 2021. godine navedeno je da se A.A. odobrava obavljanje poslova van prostorija sedišta poslodavca OŠ „C.C.“, zaposleni će poslove – rad od kuće početi sa obavljanjem po zaključenju bolovanja a najkasnije do kraja prvog polugođa, nakon čega će rešenje ponovo bit razmatrano.

 

3.      MOTIVI I RAZLOZI ZA DONOŠENjE MIŠLjENjA

 

3.1.  Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je prilikom odlučivanja u ovom predmetu imao u vidu navode iz pritužbe i izjašnjenja, kao i relevantne pravne propise u oblasti zaštite od diskriminacije.

 

Pravni okvir  

3.2.  Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je ustanovljen Zakonom o zabrani diskriminacije[3] kao samostalan državni organ, nezavisan u obavljanju poslova utvrđenih zakonom. Odredbama člana 33. Zakona o zabrani diskriminacije propisana je nadležnost Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Jedna od osnovnih nadležnosti Poverenika jeste da prima i razmatra pritužbe zbog diskriminacije, daje mišljenja i preporuke u konkretnim slučajevima diskriminacije i izriče zakonom utvrđene mere. Pored toga, Poverenik je ovlašćen da predlaže postupak mirenja, kao i da pokreće sudske postupke za zaštitu od diskriminacije i podnosi prekršajne prijave zbog akata diskriminacije propisanih antidiskriminacionim propisima. Poverenik je, takođe, ovlašćen da upozorava javnost na najčešće, tipične i teške slučajeve diskriminacije i da organima javne vlasti preporučuje mere za ostvarivanje ravnopravnosti.

 

3.3.  Ustav Republike Srbije[4] zabranjuje svaku diskriminaciju, neposrednu ili posrednu, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političnog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti, psihičkog ili fizičkog invaliditeta.

3.4.  Zakon o zabrani diskriminacije definiše diskriminaciju kao svako neopravdano pravljenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje (isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), u odnosu na lica ili grupe kao i članove njihovih porodica, ili njima bliska lica, na otvoren ili prikriven način, a koji se zasniva na rasi, boji kože, precima, državljanstvu, nacionalnoj pripadnosti ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu, rodu, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, polnim karakteristikama, nivoom prihoda, imovnom stanju, rođenju, genetskim osobenostima, zdravstvenom stanju, invaliditetu, bračnom i porodičnom statusu, osuđivanosti, starosnom dobu, izgledu i članstvu u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama i drugim stvarnim, odnosno pretpostavljenim ličnim svojstvima. Odredbom člana 7. ovog zakona propisano je da posredna diskriminacija postoji ako na izgled neutralna odredba, kriterijum ili praksa lice ili grupu lica stavlja ili bi mogla staviti, zbog njihovog ličnog svojstva, u nepovoljan položaj u poređenju sa drugim licima u istoj ili sličnoj situaciji, osim ako je to objektivno opravdano legitimnim ciljem, a sredstva za postizanje tog cilja su primerena i nužna. Dalje, odredbom člana 16. stav 1. zabranjena je diskriminacija u oblasti rada, odnosno narušavanja jednakih mogućnosti za zasnivanje radnog odnosa ili uživanja pod jednakim uslovima svih prava u oblasti rada, kao što su pravo na rad, na slobodan izbor zaposlenja, na napredovanje u službi, stručno usavršavanje i profesionalnu rehabilitaciju, na jednaku naknadu za rad jednake vrednosti, na pravične i zadovoljavajuće uslove rada, na odmor, na obrazovanje i stupanje u sindikat, kao i na zaštitu od nezaposlenosti. Zaštitu od diskriminacije iz stava 1. ovog člana uživa lice u radnom odnosu, lice koje obavlja privremene i povremene poslove ili poslove po ugovoru o delu ili drugom ugovoru, lice na dopunskom radu, lice koje obavlja javnu funkciju, pripadnik vojske, lice koja traži posao, student i učenik na praksi, lice na stručnom osposobljavanju i usavršavanju bez zasnivanja radnog odnosa, volonter i svako drugo lice koje po bilo kom osnovu učestvuje u radu (stav 2.)  Članom 27. stav 1. ovog zakona, zabranjena je diskriminacija lica ili grupe lica s obzirom na njihovo zdravstveno stanje, kao i članova njihovih porodica. Stavom 2. istog člana propisano je da diskriminacija naročito postoji ako se licu ili grupi lica zbog njihovih ličnih svojstava neopravdano odbije pružanje zdravstvenih usluga, postave posebni uslovi za pružanje zdravstvenih usluga koji nisu opravdani medicinskim razlozima, odbije postavljanje dijagnoze i uskrate informacije o trenutnom zdravstvenom stanju, preduzetim ili nameravanim merama lečenja ili rehabilitacije, kao i uznemiravanje, vređanje i omalovažavanje u toku boravka u zdravstvenoj ustanovi.

3.5.  Zakon o radu[5] u članu 18.  zabranjuje neposrednu i posrednu diskriminaciju lica koja traže zaposlenje, kao i zaposlenih, s obzirom na pol, rođenje, jezik, rasu, boju kože, starost, trudnoću, zdravstveno stanje, odnosno invaliditet, nacionalnu pripadnost, veroispovest, bračni status, porodične obaveze, seksualnu orijentaciju, političko ili drugo uverenje, socijalno poreklo, imovno stanje, članstvo u političkim organizacijama, sindikatima ili neko drugo lično svojstvo. Članom 15. stav 1. tačka 2. propisano je da je zaposleni dužan da poštuje organizaciju rada i poslovanja kod poslodavca, kao i uslove i pravila poslodavca u vezi sa ispunjavanjem ugovornih i drugih obaveza iz radnog odnosa, kao i da obavesti poslodavca o bitnim okolnostima koje utiču ili bi mogle da utiču na obavljanje poslova utvrđenih ugovorom o radu. Takođe, odredbom člana 17. ovog zakona propisano je da su poslodavac i zaposleni dužni da se pridržavaju prava i obaveza utvrđenih zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu.

3.6.  Odredbom člana 81. stav 2. Zakona o radu[6] propisano je da zaposleni sa zdravstvenim smetnjama, utvrđenim od strane nadležnog zdravstvenog organa u skladu sa zakonom, ne može da obavlja poslove koji bi izazvali pogoršanje njegovog zdravstvenog stanja ili posledice opasne za njegovu okolinu.

 

Analiza navoda iz pritužbe i izjašnjenja sa aspekta antidiskriminacionih propisa

3.7.  Imajući u vidu sadržinu pritužbe, kao i nadležnost Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, u konkretnom slučaju potrebno je ispitati da li je B.B., v.d. diretkora OŠ „C.C.“ MJ diskriminisala A.A. na osnovu zdravstvenog stanja, kao ličnog svojstva.

3.8.  Poverenik prvo konstatuje da su u postupku razmatrane samo one činjenice koje su relevantne za ispitivanje povrede propisa o zabrani diskriminacije, dok eventualno druge povrede prava koje su u nadležnosti drugih organa nisu bile predmet postupka.

3.9.  Poverenik takođe konstatuje da podnosilac pritužbe smatra da ga je v.d. direktora OŠ „C.C.“, B.B. diskriminisala donošenjem rešenja kojim stavlja van snage rešenje o radu van prostorija sedišta poslodavca, a da prilikom donošenja navedenog rešenja nije uzela u obzir da ima dijabetes.

3.10.      Među stranama je nesporno da je A.A. zaposlen kao nastavnik srpskog jezika i književnosti u OŠ „C.C.“ MJ.  Dalje je nesporno da je v.d. diretkor OŠ „C.C.“ B.B., 1. septembra 2021. godine donela rešenje br. 368 kojim se stavlja van snage Rešenje br. 34 od 18. januara 2021. godine na osnovu koga se A.A. upućuje na rad od kuće, odnosno na rad van prostorija sedišta poslodavca.

3.11.      Da bi se odgovorilo na pitanje da li je u konkretnom slučaju postupanje B.B., v.d. diretkora OŠ „C.C.“ MJ bilo diskriminatorno, važna je primena odredbe člana 7. Zakona o zabrani diskriminacije kojom je propisano da posredna diskriminacija postoji ako na izgled neutralna odredba, kriterijum ili praksa lice ili grupu lica stavlja ili bi mogla staviti, zbog njihovog ličnog svojstva, u nepovoljan položaj u poređenju sa drugim licima u istoj ili sličnoj situaciji, osim ako je to objektivno opravdano legitimnim ciljem, a sredstva za postizanje tog cilja su primerena i nužna. Do posredne diskriminacije može doći ne samo kada se lica koja se nalaze u istoj ili sličnoj situaciji, bez objektivnog i razumnog opravdanja, tretiraju različito, na osnovu njihovog ličnog svojstva, već i onda kada se lica koja se nalaze u bitno različitim situacijama ne tretiraju različito, izuzev ako za to postoji objektivno i razumno opravdanje.

3.12.      Uvidom u dokaze nesporno je da je rešenje kojim je podnosiocu pritužbe omogućen rad na daljinu, odnosno van prostorija sedišta poslodavca doneto u skladu sa Uredbom o organizovanju rada poslodavca za vreme vanrednog stanja gde je članu 2. propisano da je „za vreme vanrednog stanja poslodavac dužan da omogući zaposlenima obavljanje poslova van prostorija poslodavca (rad na daljinu i rad od kuće) na svim radnim mestima na kojima je moguće organizovati takav rad u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu.

3.13.       Naime, Vlada Republike Srbije je u cilju suzbijanja širenja KOVID-19 virusa donela Odluka o proglašenju vanrednog stanja[7] 15. marta 2020. godine na teritoriji Republike Srbije. Uredbom o organizovanju rada poslodavca za vreme vanrednog stanja, 05 br. 110-2517/2020 od 15. marta 2020. godine, na koju se podnosilac pritužbe poziva, prestala je da važi danom ukidanja vanrednog stanja, 6. maja 2020. godine.

3.14.      Daljim uvidom u dokaze, Poverenik konstatuje da je B.B. kao vršiteljka dužnosti direktora imenovana na funkciju Rešenjem Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja broj 119-01-00067/2021-07/756/1, 15. jula 2021. godine. Iz izvedenih dokaza proizlazi da u trenutku donošenja rešenja o radu van prostorija poslodavca B.B. nije obavljala funkciju direktora.

3.15.      Daljim uvidom u dokaze nesporno je da niko od nastavnika i nastavnica nije obavljao nastavu na daljinu. S tim u vezi, Poverenik je razmatrao navode iz izjašnjenja v.d. direktora. B.B. je u svom izjašnjenju navela da nije imala saznanja da podnosilac pritužbe ima određene zdravstvene probleme koji bi mogli biti od uticaja prilikom odlučivanja o načinu organizovanja nastave jer u dosijeu zaposlenog nisu postojali dokazi koji bi ukazivali na određene zdravstvene tegobe, već se prilikom donošenja rešenja rukovodila obavezujućim aktima. Iz izvedenih dokaza proizlazi da je u trenutku donošenja rešenja na snazi bila Odluka Tima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za praćenje i koordinisanje primene preventivnih mera u radu škole od 27. avgusta 2021. godine kojom je propisano organizovanje nastave po prvom modelu, odnosno u školi i akt Procena epidemiološke situacije koju je izvršio Institut za zjavno zdravlje Srbije „Dr. Milan Jovanović Batut“, a u kojoj je navedeno da se škola nalazi u „zelenoj zoni“. Daljim uvidom u dokaze Poverenik je utvrdio da je podnosilac pritužbe podneo žalbu Školskom odboru br. 438 od 20. septembra 2021. godine uz koju je kao dokaz dostavio izveštaj lekara specijalite br. 2243/2021 od 5. oktobra 2021. godine gde mu je konstatovana dijagnoza E109 diabetes mellitus ab insulino dependens sine complicationibus odnosno da je hronični bolesnik –dijabetičar kao i da je dijabetes jedan od faktora koji doprinosi lošem ishodu virusa Kovid-19 zbog čega se preporučuje rad od kuće. S tim u vezi Poverenik je prihvatio navode iz izjašnjenja B.B. da prilikom donošenja rešenja joj nije bio dostavljen nalaz lekara koji bi bio od uticaja na drugačiju organizaciju nastave u školi. Naime u drugostepenom rešenju je navedeno da je dokaz o zdravstvenom stanju priložen uz žalbu podnosioca pritužbe. Naime, imajući u vidu priloženi lekarski nalaz članovi školskog odbora usvojili su žalbu A.A. i doneli odluku br. 484-1 od 13. oktobra 2021. godine kojom su uputili v.d. direktoru škole da donese novo rešenje u kome će utvrditi način rada na daljinu. Daljom analizom dokaza utvrđeno je da v.d diretkor OŠ „C.C.“ B.B. donela Rešenje br. 504 od 21. oktobra 2021. godine kojim se odobrava obavljanje poslova van prostorija sedišta poslodavca, na lični zahtev i uz preporuke lekara specijaliste. U obrazloženju rešenja je navedeno da će učenicima i zaposlenima u obrazovno vaspitnim ustanovama koji su u većem riziku od teškog oblika Kovid-19 infekcije, kao i osobama koje su u bliskom kontaktu sa ovim posebno osetljivim kategorijama, preporučuje vakcinacija protiv Kovid-19 infekcije i u zavisnosti od aktuelne epidemiološke situacije treba omogućiti učenje/rad na daljinu uz dostavljeno mišljenje lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine. Imajući u vidu izvedene dokaze, Poverenik je prihvatio izjašnjenje v.d. direktorke da u trenutku donošenja rešenja nije imala saznanja, odnosno nalaze lekara koji bi ukazivali da je zdravstveno stanje podnosioca pritužbe takvo da je potrebno zaposlenom omogućiti rad van prostorija sedišta poslodavca. Naime, lekarski nalaz koji bi ukazivao na određeno zdravstveno stanje se nije nalazio u dosijeu zaposlenog, niti ih je podnosilac pritužbe priložio, već su dostavljeni tek uz žalbu na rešenje Školskom odboru. Po saznanju, odnosno dostavljenom dokazu o zdravstvenom stanju podnosioca pritužbe v.d. direktora B.B.  donela je novo rešenje kojim je podnosiocu pritužbe odobrila rad van prostorija sedišta poslodavca.

3.16.      Što se tiče navoda podnosioca pritužbe koji se odnose na raspored dežurstava, Poverenik konstatuje da je raspored dežurstava vršen u periodu koji je obuhvaćen odlučivanjem o organizaciji rada i prethodno datim obrazloženjem. Pored toga Poverenik konstatuje da da je članom 160. stav 5. Zakona o  osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja[8] propisano da strukturu i raspored obaveza nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika u okviru radne nedelje utvrđuje ustanova godišnjim planom rada. Pravilnik o normi časova neposrednog rada sa učenicima nastavnika, stručnih saradanika i vaspitača u osnovnoj školi[9] članom 7. propisuje da se poslovi nastavnika u 40-časovnoj radnoj nedelji raspoređuju u skladu sa zakonom, godišnjim programom rada škole, i obuhvataju: 1. vođenje školske evidencije i izdavanje javnih isprava, 2. rad u stručnim organima škole, 3. rukovođenje stručnim aktivom, laboratorijom, kabinetom ili školskom radionicom, 4. stručno usavršavanje, 5. mentorski rad, 6. rad sa roditeljima, 7. dežustvo u školi, 8. angažovanje u realizaciji sportskih, rekreativnih i kulturnih aktivnosti učenika, 9. druge poslove utvrđene godišnjim programom rada škole. Takođe, uvidom u izjašnjenje i dostavljene dokaze v.d. direktora OŠ „C.C.“ utvrđeno je da zaposleni dobijaju sate dežurstva u skladu sa normom časova, odnosno nastavnik koji ima veću normu časova saglasno tome ima i veće opterećenje.

3.17.      Sveobuhvatnom analizom pritužbe, izjašnjenja i dostavljenih dokaza može se konstatovati da A.A. nije na propisan način upoznao poslodavca sa svojim zdravstvenim stanjem pre donošenja rešenja br. 368 od 1. septembra 2021. godine i organizovanja rada u školi. Iz navedenog proizilazi da rešenje kojim se stavlja van snage rešenje o radu van prostorija sedišta poslodavca je doneto na osnovu činjenica i dokaza kojima je u tom trenutku raspolagala vršiteljka dužnosti direktora i nije uzrokovano zdravstvenim stanjem podnosioca pritužbe već aktima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za praćenje i koordinisanje primene preventivnih mera u radu škole kojim je propisano organizovanje nastave po prvom modelu, odnosno u školi i Procene epidemiološke situacije Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr. Milan Jovanović Batut“, a u kojem je navedeno da se škola nalazi u „zelenoj zoni“.

 

4.    MIŠLjENjE

U postupku po pritužbi A.A. protiv B.B., v.d. direktora OŠ „C.C.“ MJ, nisu povređene odredbe Zakona o zabrani diskriminacije.

Protiv ovog mišljenja nije dopuštena žalba niti bilo koje drugo pravno sredstvo, jer se njime ne odlučuje o pravima i obavezama pravnih subjekata.

 

[1] „Službeni glasnik RS“, broj 22/09 i 52/21

[2] „Službeni glasnik RS“, br. 88/17, 27/18 – dr. zakon, 10/19 i 6/20

 

[3] član 1. stav 2.

[4] „Službeni glasnik RS”, broj 98/06, član 21

[5] „Službeni glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 i 95/18

[6] „Službeni glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – odluka US, 113/17 i 95/18 – autentično tumačenje

[7] „Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 29/20

[8] „Službeni glasnik RS“, br. 88/17, 27/18 – dr. zakon, 10/19, 27/18 – dr. zakon i 6/20

[9] „Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 2/92 i 2/00

 

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković


microsoft-word-icon631-21 pritužba AA protiv BB vršiteljke dužnosti direktora OŠ „ C.C.“ MJ zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja Download


 

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top