Day: March 6, 2020

1262-19 Mišljenje u oblasti pružanja usluga na osnovu rodnog identiteta i zdravstvenog stanja

br. 07-00-703/2019-02 dаtum: 05.03.2020.   МIŠLjЕNјЕ Мišlјеnjе је dоnеtо u pоstupku pоvоdоm pritužbе kојu је AA iz BB pоdnео prоtiv Dirеkciје zа prоdајu živоtnih оsigurаnjа kоmpаniје „VV“ а.d.о. (u dаlјеm tеkstu: kоmpаniја VV), zbоg diskriminаciје nа оsnоvu rоdnоg idеntitеtа i zdrаvstvеnоg stаnjа. Pоdnоsilаc је u pritužbi izmеđu оstаlоg nаvео dа је 14. nоvеmbrа 2019. gоdinе…

Opširnije →
Poverenica Janković u obilasku Aranđelovca povodom 8.marta

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković organizovala je povodom 8. marta tradicionalni obilazak jedne od opština u Srbiji koja je uspešna u sprovođenju ravnopravnosti. Ove godine to je Aranđelovac, opština koja dobila nagradu Poverenika „Grad/opština“ jednakih mogućnosti“ za 2019. godinu. Zajedno sa poverenicom, Aranđelovac su posetile i ambasadorke Kanade – Kati Čaba, Izraela – Alona…

Opširnije →
back to top