Day: November 29, 2019

365 2019 Pritužba OCD protiv GU zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti u postupku pred organima javne vlasti

br. 07-00-298/2019-02 dаtum: 29. 11. 2019.   МIŠLjЕNјЕ   Мišlјеnjе је dоnеtо u pоstupku pоvоdоm pritužbе kојu је pоdnеlа nеvlаdinа оrgаnizаciја АА, u imе i uz sаglаsnоst BB, prоtiv Grаdskе uprаvе grаdа, Оdеlјеnjа zа оpštе pоslоvе, Оdsеk zа оpštu uprаvu, zbоg diskriminаciје BB nа оsnоvu nаciоnаlnе pripаdnоsti i јеzikа. U pritužbi је nаvеdеnо dа је…

Opširnije →
Sastanak poverenice Janković i američkog ambasadora Godfrija

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković sastala se sa ambasadorom SAD u Srbiji  Entonijem Godfrijem. Poverenica Janković upoznala je američkog ambasadora sa najvažnijim aktivnostima institucije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, a u razgovoru je bilo reči o nastavku saradnje u oblasti ljudskih prava i zaštiti od diskriminacije različitih društvenih grupa. Ambasador Godfri se interesovao za rad…

Opširnije →
back to top