Day: November 20, 2017

SAOPŠTENјE POVODOM SVETSKOG DANA DETETA

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković čestita deci u Srbiji Svetski dan deteta, ali podseća javnost da su mnogi među njima još uvek izloženi različitim oblicima nasilјa, od vršnjačkog do digitalnog, kao i da se suočavaju sa diskriminacijom i isklјučivanjem, što se pre svega odnosi  na decu sa fizičkim invaliditetom i smetnjama u razvoju. „Zbog…

Opširnije →
Mišljenje na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru

011-00-61/2017-02 datum: 16.11.2017.godine   Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1], Poverenica za zaštitu ravnopravnosti,  daje MIŠLjENјE na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je dopisom broj 011-00-330/2017-19 od 10. novembra 2017. godine, dostavilo Povereniku za zaštitu ravnopravnosti novi tekst Nacrta zakona…

Opširnije →
Prva evropska konferencija posvećena manjinskim i lokalnim medijma

Prva evropska konferencija posvećena manjinskim i lokalnim medijima održana je u cilјu unapređenja informisanja manjinskih zajednica i interkulturalnog dijaloga između manjinskih zajednica Evrope i medija, kao i razmene najbolјih praksi u oblasti izdavaštva u toku digitalizacije i postojećih demografskih društvenih promena. Savetnica u kabinetu poverenice za zaštitu ravnopravnosti Tamara Vlaškalin rekla je na panelu “Evropa…

Opširnije →
back to top