Day: June 5, 2017

Pritužba I.J. protiv advokatkinje R.T. zbog diskriminaicje po osnovu porodičnog statusa u oblasti rada i zapošljavanja

07-00-634/2016-02 datum: 12.4.2017.       MIŠLJENJE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela I.J. iz B. protiv R.T, advokatkinje iz B, zbog diskriminacije prilikom konkurisanja za stručnu praksu i usavršavanje. Podnositeljka pritužbe je navela da ju je advokatkinja R.T, tokom telefonskog razgovora za prijem na stručnu praksu, pitala o porodičnom…

Opširnije →
back to top