Day: January 15, 2016

Sastanak poverenice sa predstavnicima USAID-a

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković sastala se sa predstavnicima USAID-ovog Projekta za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA), rukovoditeljkom komponente za odgovornu vlast Marijanom Trifunović Stefanović i savetnikom za komponentu za odgovorna vlast Đorđem Nikolićem. Na sastanku se razgovaralo o budućoj saradnji i zajedničkim aktivnostima Poverenika i USAID-a. Nakon zajedničkog zaključka da je dosadašnja…

Opširnije →
Mišljenje na Nacrt strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine

br. 90-00-1/2016-01 datum: 15.01.2016. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prati sprovođenje zakona i drugih propisa, inicira donošenje ili izmenu propisa radi sprovođenja i unapređivanja zaštite od diskriminacije i daje mišljenje o odredbama nacrta zakona i drugih propisa koji se tiču zabrane diskriminacije (član 33. tačka 7. Zakona o zabrani diskriminacije, „Službeni glasnik RS”,…

Opširnije →
back to top