Day: January 5, 2016

Mišljenje na Nacrt zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru

br. 011-00-36/2015-04 datum: 05.01.2016. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prati sprovođenje zakona i drugih propisa, inicira donošenje ili izmenu propisa radi sprovođenja i unapređivanja zaštite od diskriminacije i daje mišljenje o odredbama nacrta zakona i drugih propisa koji se tiču zabrane diskriminacije (član 33. tačka 7. Zakona o zabrani diskriminacije, „Službeni glasnik RS”,…

Opširnije →
back to top