Дан: 5. јануара 2016.

Мишљење на Нацрт закона о систему плата запослених у јавном сектору

бр. 011-00-36/2015-04    датум: 05.01.2016. Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прати спровођење закона и других прописа, иницира доношење или измену прописа ради спровођења и унапређивања заштите од дискриминације и даје мишљење о одредбама нацрта закона и других прописа који се тичу забране дискриминације (члан 33. тачка 7. Закона о забрани дискриминације, „Службени гласник РС“,…

Опширније →
back to top