Day: December 27, 2015

Mišljenje o pojedinim odredbama Nacrta zakona o ravnopravnosti žena i muškaraca

br. 011-00-35/2015-02 datum: 27.12.2015. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prati sprovođenje zakona i drugih propisa, inicira donošenje ili izmenu propisa radi sprovođenja i unapređivanja zaštite od diskriminacije i daje mišljenje o odredbama nacrta zakona i drugih propisa koji se tiču zabrane diskriminacije (čl. 33. tač. 7. Zakona o zaštiti diskriminacije, „Službeni glasnik RS”,…

Opširnije →
back to top