Дан: 27. децембра 2015.

Мишљење о појединим одредбама Нацрта закона о равноправности жена и мушкараца

бр. 011-00-35/2015-02     датум: 27.12.2015. Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прати спровођење закона и других прописа, иницира доношење или измену прописа ради спровођења и унапређивања заштите од дискриминације и даје мишљење о одредбама нацрта закона и других прописа који се тичу забране дискриминације (чл. 33. тач. 7. Закона о заштити дискриминације, „Службени гласник РС“,…

Опширније →
back to top