Day: February 19, 2015

Mišljenje o pojedinim odredbama Nacrta zakona o udžbenicima

br: 011-00-1/2015-02 datum: 20. 2. 2015. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prati sprovođenje zakona i drugih propisa, inicira donošenje ili izmenu propisa radi sprovođenja i unapređivanja zaštite od diskriminacije i daje mišljenje o odredbama nacrta zakona i drugih propisa koji se tiču zabrane diskriminacije (član 33. tačka 7. Zakona o zaštiti diskriminacije, „Službeni…

Opširnije →
back to top