Day: December 3, 2013

Mišljenje na Nacrt Zakona o opštem upravnom postupku

br. 011-00-60/2013-02 datum: 4. 12. 2013. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prati sprovođenje zakona i drugih propisa, inicira donošenje ili izmenu propisa radi sprovođenja i unapređivanja zaštite od diskriminacije i daje mišljenje o odredbama nacrta zakona i drugih propisa koji se tiču zabrane diskriminacije (član 33. tačka 7. Zakona o zaštiti diskriminacije, „Službeni…

Opširnije →
Primena rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić govorila je na konferenciji “Sastanak sa predsednicima i predsednicama opština i gradova u cilju monitoringa stanja u oblasti rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou”. Konferenciju je organizovao Savet za rodnu ravnopravnost u saradnji sa Evropskom organizacijom za bezbednost i saradnju (OEBS) i Agencijom Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje…

Opširnije →
Sastanak poverenice sa članovima GSA

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić bila je gošća na sastanku članstva Gej strejt alijanse, u susret 10. decembru, Danu ljudskih prava. Na sastanku se govorilo o počecima rada kancelarije Poverenika, dosadašnjim rezultatima kroz praktične primere, budućim aktivnostima, konkretnim problemima LGBT osoba i saradnji poverenice i GSA. Poverenica je najavila da kancelarija Poverenika planira da…

Opširnije →
Poseta poverenice Udruženju stanara Doma povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić posetila je stanare Doma za osobe sa invaliditetom, ustanovu u kojoj žive osobe sa različitim telesnim invaliditetima. Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, Poverenica je obišla Dom, i razgovarala sa stanarima o problemima sa kojima se u svom svakodnevnom životu susreću. Među članovima ovog udruženja su i neki od…

Opširnije →
Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, poverenica Nevena Petrušić upozorava da je diskriminacija osoba sa invaliditetom široko rasprostranjena, posebno u oblastima obrazovanja, rada i zapošljavanja, života u zajednici, jednakosti pred zakonom, pristupu uslugama i informacijama. Broj pritužbi Povereniku zbog diskriminacije osoba sa invaliditetom porastao je prošle godine deset puta. Poverenica podseća da je cilj obeležavanja…

Opširnije →
back to top