Primena rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić govorila je na konferenciji “Sastanak sa predsednicima i predsednicama opština i gradova u cilju monitoringa stanja u oblasti rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou”. Konferenciju je organizovao Savet za rodnu ravnopravnost u saradnji sa Evropskom organizacijom za bezbednost i saradnju (OEBS) i Agencijom Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN WOMEN). Poverenica je predsednicima i predsednicama gradova i opština predstavila aktivnosti, kao i njihove mogućnosti za primenu Zakona o zabrani diskriminacije, odnosno Zakona o ravnopravnosti polova na lokalnom nivou u cilju unapređivanja rodne ravnopravnosti. Konferenciju je otvorila mr Stana Božović, državna sekretarka Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, a govorili su i Peter Burkhard, ambasador OEBS-a, zamenica Zaštitnika građana za rodnu ravnopravnost, Gordana Stevanović, samostalna savetnica Uprave za rodnu ravnopravnost Jasna Vujačić i budžetski inspektor Službe za budžetsku inspekciju grada Zrenjanina Pavle Karlečik.

Print Friendly, PDF & Email
back to top