Day: November 24, 2013

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Odlukom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 1999. godine, 25. novembar je proglašen za Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, kako bi se podigla svest o činjenici da su žene širom sveta žrtve silovanja, porodičnog nasilja, zlostavljanja i drugih oblika nasilja. Ovaj datum je odabran u spomen na brutalno ubistvo sestara Mirabal, političkih aktivistkinja u Dominikanskoj…

Opširnije →
Poseta delegacije Parlamentarne skupštine Saveta Evrope

Poverenica Nevena Petrušić, razgovarala je sa članovima delegacije Monitoring komiteta Parlamentarne skupštine Saveta Evrope. U razgovoru je bilo reči saradnji institucije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti sa organima zakonodavne i izvršne vlasti, pre svega skupštinom Srbije, ali i Zaštitnikom građana i civilnim sektorom. Predstavnike ovog evropskog tela, posebno je zanimala primena Rezolucije 1858 Saveta Evrope, koja…

Opširnije →
Podrška kampanji protiv nasilja nad ženama

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić, podržala je kampanju protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, koju je u Beogradu organizovao Autonomni ženski centar, kao deo regionalne kampanje. Cilj akcije je podrška za primenu Konvencije o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, koju je 2011. doneo Savet Evrope a…

Opširnije →
back to top