Day: August 10, 2010

Pritužba protiv Ministarstva za ljudska i manjinska prava Republike Srbije zbog diskriminacije u pogledu uslova za konstituisanje Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine

del. br. 015/2010 datum: 11. 8. 2010. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti (čl. 33. t. 9. Zakona o zabrani diskriminacije („Sl. Glasnik RS„ br. 22/2009), povodom događaja u vezi sa konstituisanjem Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti daje   MIŠLjENjE…

Opširnije →
back to top