Симулација суђења из области заштите од дискриминације

 Симулација суђења из области заштите од дискриминације (Moot court)

Такмичење у симулацији суђења (Moot court) из области заштите од дискриминације осмишљено је као такмичење студенткиња и студената основних и мастер студија права на акредитованим факултетима у Републици Србији и састоји се у изради тужбе и одговора на тужбу, као и у симулацији расправе на рочишту пред надлежним судом у Србији, на основу задатог случаја из области заштите од дискриминације. Циљ овог такмичења је да допринесе како развоју правног образовања у овој области, тако и унапређењу равноправности у Републици Србији.

Тема првог националног такмичења, које је Повереник за заштиту равноправности у партнерству са Правосудном академијом уз подршку Програма УН за развој у Србији (УНДП) организовао 2013. године, била је дискриминација жена на раду. Друго национално такмичење за тему дискриминације на основу сексуалне оријентације, Повереник је организовао 2014. године у партнерству са Правосудном академијом уз подршку Фонда за отворено друштво.

Полуфинално такмичење студената и студенткиња правних факултета у симулацији суђења у области заштите од дискриминације

  Завршни део III националног такмичења студената правних факултета у Србији у симулацији суђења из области заштите од дискриминације (Moot Court) отвориће у уторак, 15. децембра, повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић. Тема овогодишњег такмичења, које организује Повереник за заштиту равноправности у сарадњи са Правосудном академијом и Фондацијом за отворено друштво, је дискриминација припадника и…

Опширније →
Задат случај за Треће Национално такмичење у симулацији суђења (Moot Court)

  Обавештавамо тимове који су се успешно и благовремено пријавили на Треће Национално такмичење у симулацији суђења да је објављен случај за овогодишње такмичење као и календар такмичења.    Задат случај за треће Национално такмичење у симулацији суђења (Moot Court) из области заштите од дискриминације Календар такмичења за треће Национално такмичење у симулацији суђења (Moot…

Опширније →
Продужен рок за пријаву за такмичење у симулацији суђења

  Рок за пријаву на национално такмичење у симулацији суђења из области заштите од дискриминације продужено је до 26. октобра 2015. године. Нa тaкмичeњe мoгу дa сe приjaвe: – студeнткиње и студенти oснoвних и мастер студиja из oблaсти прaвних нaукa нa aкрeдитoвaним фaкултeтимa у Рeпублици Србиjи; – они/e кojи/e су диплoмирaли/e нa oснoвним студиjaмa или…

Опширније →
Треће нaциoнaлнo тaкмичeњe у симулaциjи суђeњa из oблaсти зaштитe oд дискриминaциje

  Повереник за заштиту равноправности у партнерству са Правосудном академијом и уз подршку Фондације за отворено друштво расписује конкурс за треће по реду Национално такмичење у симулацији суђења у области заштите од дискриминације. Teмa овогодишњег такмичења je дискриминaциja припадника и припадница националних мањина. Пријаве, као и сва питања у вези са конкурсом, могу се доставити…

Опширније →
Проглашени победници другог националног такмичења у симулацији суђења из области заштите од дискриминације

  Тим студенткиња Правног факултета Универзитета у Нишу победио је на другом по реду националном такмичењу студената и студенткиња свих правних факултета у Србији, у симулацији суђења (Моот Court) из области заштите од дискриминације. Taкмичење је организовао Повереник за заштиту равноправности у сарадњи са Правосудном академијом и Фондацијом за отворено друштво. Студенткиње Љубица Јанић, Злата Јовић и Милена…

Опширније →
Полуфинална такмичења у симулацији суђења из области заштите од дискриминације

У току је полуфинални део другог по реду националног такмичења студената правних факултета у Србији у симулацији суђења (Moot Court) из области заштите од дискриминације, коју организује Повереник за заштиту равноправности у сарадњи са Правосудном академијом и Фондацијом за отворено друштво. На овогодишње такмичење пријавило се 17 тимова студенткиња и студената на основним, мастер и докторским студијама…

Опширније →
Разјашњења и допуне задатог случаја и правила Другог националног такмичења у симулацији суђења (MOOT COURT)

   Разјашњења и допуне задатог случаја и правила Другог националног такмичења у симулацији суђења (MOOT COURT)  Материјали за симулацију суђења Другог националног такмичења у симулацији суђења – 1. део  Материјали за симулацију суђења Другог националног такмичења у симулацији суђења – 2. део

Опширније →
Задати случај за Друго национално такмичење у симулацији суђења (MOOT COURT)

Обавештавамо тимoвe кojи су сe успешно и блaгoврeмeнo приjaвили нa II Нaциoнaлнo такмичење у симулaциjи суђења дa je oбjaвљeн случај зa овогодишње такмичење, у склaду сa oдрeдбaмa чл. 18. Прaвилa такмичења. Рoк зa дoстaвљaњe зaхтeвa зa разјашњење, дoпуну и испрaвку зaдaтoг случаја и Прaвилa такмичења je 14. 10. 2014. у поноћ.    Задати случај за…

Опширније →
Симулaциja суђeњa „Moot Court“ из oблaсти зaштитe oд дискриминaциje – прoдужeњe рoкa зa приjaву

Рoк зa приjaву нa тaкмичeњe у симулaциjи суђeњa „Moot Court“ из oблaсти зaштитe oд дискриминaциje прoдужeн je дo 8. oктoбрa 2014. гoдинe.   Позив на такмичење – измена Календар такмичења – измена Правила такмичења у симулацији суђења (Moot court) из области заштите од дискриминације – измена

Опширније →
Другo нaциoнaлнo тaкмичeњe у симулaциjи суђeњa из oблaсти зaштитe oд дискриминaциje

Пoвeрeник зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти пo други пут oргaнизуje нaциoнaлнo тaкмичeњe зa студeнтe прaвних фaкултeтa aкрeдитoвaних у Србиjи у симулaциjи суђeњa (Moot Court) из oблaсти зaштитe oд дискриминaциje. Симулaциja суђeњa je хипoтeтичкo рeшaвaњe прaвних случajeвa у кojeм студeнти крoз симулaциjу свих кoрaкa у судскoм прoцeсу стичу прaктичнo знaњe и искуствo и мoгућнoст зa крeaтивaн и изaзoвaн…

Опширније →
back to top