Помоћнице

Мирјана Кецман, пoмoћница пoвeрeницe зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти и рукoвoдитeљкa Сeктoрa зa заштиту равноправности

Мирјана Кецман запослена је у служби Повереника за заштиту равноправности од августа 2015. године. Претходно је радила на месту начелнице Одељења за управне послове у области социјалне заштите у Сектору за бригу о породици и социјалну заштиту у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Током више од две деценије, радно искуство стицала је у Републичком секретаријату за законодавство, затим на месту помоћнице Комесара за избеглице Републике Србије, као чланица Комисије за азил и као адвокатица. Учествовала је у радним групама за израду закона, међу којима су и Закон о избеглицама, Закон о општем управном поступку, Нацрт закона о изменама и допунама Закона о социјалној заштити, као и подзакoнских аката донетих на основу Закона о азилу.
Мирјана Кецман рођена је 1970. године у Пули. Дипломирала је на Правном факултету у Београду и положила правосудни испит. Говори енглески језик.

mirjana.kecman@ravnopravnost.gov.rs

 

Сања Станковић, в.д. пoмoћнице пoвeрeницe зa заштиту рaвнoпрaвнoсти и рукoвoдитeљкa Сeктoрa зa унапређење равноправности

Сања Станковић је помоћница поверенице од априла 2019. године. Запослена је у Поверенику за заштиту равноправности од марта 2017. у Сектору за унапређење равноправности.
Претходно је од 2013. радила је у Кабинету председника у Градској општини Земун. У периоду од 2004. до 2012. била је континуирано ангажована на програмима Европске уније као регионална координаторка, експерткиња за финансирање, координаторка за менаџмент, финансирање и обуке, а такође и у Информационом центру Европске уније, као виша експерткиња за финансирање и набавке. У Египту је 2007. године радила у једној регионалној финансијској компанији на месту директорке Сектора за стране инвестиције. Радну каријеру почела је 2001. године у међународној компанији за промет индустријских и медицинских гасова.
Сања Станковић рођена је у Бечу 1973. године. Дипломирала је немачки језик и књижевност на Филолошком факултету Универзитета у Београду. На Правном факултету Универзитета у Београду, 2011. године завршила је последипломске мастер академске студије, на смеру међународно јавно право и стекла диплому мастер правнице. Течно говори енглески  и немачки језик, служи се француским и шпанским.

sanja.stankovic@ravnopravnost.gov.rs

 

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top