Помоћнице

Мирјана Кецман, пoмoћница пoвeрeницe зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти и рукoвoдитeљкa Сeктoрa зa притужбе

Од 2015. године је запослена у Поверенику за заштиту равноправности, прво као начелница Одељења за поступање по притужбама, а од 2016. године као помоћница поверенице, задужена за руковођење Сектором за притужбе. Од почетка 2021. године постављена је за в.д. помоћнице Поверенице за заштиту равноправности.

Претходно радно искуство је стицала у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања као начелница Одељења за управне послове у области социјалне заштите (2012-2015), у Републичком секретаријату за законодавство у Одељењу за правнотехничку редактуру превода правних тековина Европске уније на пословима правнотехничке редактуре превода  (2011-2012), у Сектору за финансије на нормативним пословима у области финансија и имовине (2008- 2011), у Сектор за изборно законодавство и унутрашње послове на пословима у области кривичног законодавства, извршења санкција и унутрашњих послова (2004-2005) и у Сектору за изборе и правосуђе на пословима у области правосуђа (2004).

Од 2005. до 2008. године била је помоћница комесара за избеглице задужена за руковођење Сектором за опште, правне и кадровске послове.

Решењем Владе Републике Србије била је именована за чланицу Комисије за азил – другостепеног органа у поступку азила (2008-2016), као и чланицу Комисије за координацију процеса трајне интеграције избеглица (2005-2008).

Професионалну каријеру започела је 1996. године, прво као адвокатска приправница, а затим као адвокатица.

Учествовала је у више радних група за израду прописа (Закон о општем управном поступку, Закон о избеглицама, Закон о социјалној заштити, подзаконска аката донета на основу Закона о азилу и др). Као консултанткиња била је ангажована и на изради Стандардних оперативних процедура Републике Србије за превенцију и заштиту избеглица и миграната од родно заснованог насиља.

Учествовала је у изради неколико приручника и брошура, као и држала обуке из области заштите од дискримнације. Учествовала је на бројним радионицама и обукама (Refugee Law Course у организацији Међународног института за хуманитарно право, Internacional Course of refugee and Asylum Law – ELENA, Workshop on Women migrants: Building New Lives While Suporting Those Left Behind, Право и процедуре Европске уније, у оквиру пројекта: Подршка унапређењу људских права и нулта толеранција за дискриминацију, обуке за тренере: Алати за подизање свести, Иструкторске вештине, Докази, Комуницирање основних начела, у оквиру пројекта: Јачање капацитета иституција и организација у Србији у циљу одговарајуће примене законодавства у области људских права и забране дискриминације, обуку за тренере: Улога и значај стратешких парница и др).

Као чланица делегације Републике Србије учествовала је на Europe and Central Asia Forum: Implementation of Management Information Systems and Modernization of Social Protection Programs,  2014, Istambul, Turkey; The Human Dimension Implementation Meeting 2007, OSCE, Warsaw; Standing Committee of the Executive Committee of the High Commissioner’s Programme (38th Meeting), 2007; The 2006 Human Dimension Implementation Meeting (HDIM), organized by the OSCE’s Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), Warsaw и др.

Рођена је 1970. године у Пули. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду. Положила је правосудни испит. Говори енглески језик.

mirjana.kecman@ravnopravnost.gov.rs

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top