Помоћнице

Мирјана Кецман, пoмoћница пoвeрeницe зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти и рукoвoдитeљкa Сeктoрa зa заштиту равноправности

Мирјана Кецман запослена је у служби Повереника за заштиту равноправности од августа 2015. године. Претходно је радила на месту начелнице Одељења за управне послове у области социјалне заштите у Сектору за бригу о породици и социјалну заштиту у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Током више од две деценије, радно искуство стицала је у Републичком секретаријату за законодавство, затим на месту помоћнице Комесара за избеглице Републике Србије, као чланица Комисије за азил и као адвокатица. Учествовала је у радним групама за израду закона, међу којима су и Закон о избеглицама, Закон о општем управном поступку, Нацрт закона о изменама и допунама Закона о социјалној заштити, као и подзакoнских аката донетих на основу Закона о азилу.
Мирјана Кецман рођена је 1970. године у Пули. Дипломирала је на Правном факултету у Београду и положила правосудни испит. Говори енглески језик.

mirjana.kecman@ravnopravnost.gov.rs

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top