Дан: 24. новембра 2020.

Помоћнице Повереника за заштиту равноправности

Мирјана Кецман, пoмoћница пoвeрeницe зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти и рукoвoдитeљкa Сeктoрa зa притужбе Од 2015. године је запослена у Поверенику за заштиту равноправности, прво као начелница Одељења за поступање по притужбама, а од 2016. године као помоћница поверенице, задужена за руковођење Сектором за притужбе. Претходно радно искуство је стицала у Министарству за рад, запошљавање, борачка и…

Опширније →
back to top