Законодавне иницијативе и мишљење о прописима

Предлог за оцену уставности Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору

Број: 011-00-26/2015-02 Датум: 29.09.2015. УСТАВНИ СУД   БЕОГРАД Булевар краља Александра бр. 15 На основу члана 168. став 1. Устава Републике Србије, члана 29. став 1. тачка 1. и члана 50. став 1. Закона о Уставном суду и члана 19. Закона о Заштитнику грађана, Заштитник грађана и Повереник за заштиту равноправности, подносе Уставном суду П…

Опширније →
Мишљење о појединим одредбама Нацрта закона о општем управном поступку

бр. 011-00-23/2015-03   датум: 3.9.2015. Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прати спровођење закона и других прописа, иницира доношење или измену прописа ради спровођења и унапређивања заштите од дискриминације и даје мишљење о одредбама нацрта закона и других прописа који се тичу забране дискриминације (чл. 33. т. 7. Закона о заштити дискриминације, „Службени гласник РС“,…

Опширније →
Мишљење о појединим одредбама Нацрта закона о спорту

бр. 011-00-25/2015-03   датум: 3.9.2015. Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прати спровођење закона и других прописа, иницира доношење или измену прописа ради спровођења и унапређивања заштите од дискриминације и даје мишљење о одредбама нацрта закона и других прописа који се тичу забране дискриминације (чл. 33. т. 7. Закона о заштити дискриминације, „Службени гласник РС“,…

Опширније →
Мишљење о појединим одредбама Нацрта закона о родној равноправности

бр. 011-00-24/2015-02     датум: 31.8.2015. Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прати спровођење закона и других прописа, иницира доношење или измену прописа ради спровођења и унапређивања заштите од дискриминације и даје мишљење о одредбама нацрта закона и других прописа који се тичу забране дискриминације (чл. 33. тач. 7. Закона о заштити дискриминације, „Службени гласник РС“,…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о уџбеницима 3

бр: 011-00-10/1/2015-03   датум:  20.7.2015.   МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА   Немањина 22-26 11000 Београд Поштовани/е, У вези са дописом број 011-00-314/2014-04 од 16. јула 2015. године, уз који нам је достављен нови Нацрт закона о уџбеницима у који су унете измене у чл. 12, 37 и 46. а којим сте тражили мишљење Повереника…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о полицији

Број:  011-00-17/2015-02       Датум: 14.07.2015.   МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Кабинет министра Булевар Михајла Пупина 2 Београд   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прати спровођење закона и других прописа, иницира доношење или измену прописа ради спровођења и унапређивања заштите од дискриминације и даје мишљење о одредбама нацрта закона и других прописа који се…

Опширније →
Мишљење о појединим одредбама Нацрта закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања

бр: 011-00-16/2015-02   датум:  10.7.2015. Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прати спровођење закона и других прописа, иницира доношење или измену прописа ради спровођења и унапређивања заштите од дискриминације и даје мишљење о одредбама нацрта закона и других прописа који се тичу забране дискриминације (чл. 33. т. 7. Закона о заштити дискриминације, „Службени гласник РС“,…

Опширније →
Mишљење о Нацрту закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору

      бр. 011-00-12/2015-03   датум: 26.6.2015.     МИШЉЕЊЕ  о Нацрту закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору   МИНИСТАРСТВУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САОУПРАВЕ Поштовани/е, Дописом бр. 119-01-00028/2015-17 од 23. јуна 2015. године, који смо примили 25. јуна 2015. године, Министарство државне управе и локалне самоуправе затражило је мишљење Повереника…

Опширније →
Мишљење на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о правима и услугама социјалне заштите града Шапца

бр. 011-00-11/2015-02    датум: 26.6.2015.   ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ШАПЦА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПРИВРЕДУ 15000 ШАБАЦ   Поштована госпођо М, Повереница за заштиту равноправности примила је 23. јуна 2015. године Ваш допис у којем тражите мишљење поводом Одлуке о изменама и допунама Одлуке о правима и услугама социјалне заштите града Шапца којом је прописано…

Опширније →
Мишљење на нацрт закона о уџбеницима

бр: 011-00-10/2015-03   датум:  22.6.2015.   МИШЉЕЊЕ на нацрт закона о уџбеницима МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА   Поштовани/е, У вези са дописом број 011-00-314/2014-04, уз који нам је достављен Нацрт закона о уџбеницима ради давања мишљења из надлежности Повереника за заштиту равноправности, обавештавамо вас да је поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прати…

Опширније →
back to top