Законодавне иницијативе и мишљење о прописима

Мишљење о појединим одредбама Нацрта закона о родној равноправности

бр. 011-00-24/2015-02     датум: 31.8.2015. Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прати спровођење закона и других прописа, иницира доношење или измену прописа ради спровођења и унапређивања заштите од дискриминације и даје мишљење о одредбама нацрта закона и других прописа који се тичу забране дискриминације (чл. 33. тач. 7. Закона о заштити дискриминације, „Службени гласник РС“,…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о уџбеницима 3

бр: 011-00-10/1/2015-03   датум:  20.7.2015.   МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА   Немањина 22-26 11000 Београд Поштовани/е, У вези са дописом број 011-00-314/2014-04 од 16. јула 2015. године, уз који нам је достављен нови Нацрт закона о уџбеницима у који су унете измене у чл. 12, 37 и 46. а којим сте тражили мишљење Повереника…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о полицији

Број:  011-00-17/2015-02       Датум: 14.07.2015.   МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Кабинет министра Булевар Михајла Пупина 2 Београд   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прати спровођење закона и других прописа, иницира доношење или измену прописа ради спровођења и унапређивања заштите од дискриминације и даје мишљење о одредбама нацрта закона и других прописа који се…

Опширније →
Мишљење о појединим одредбама Нацрта закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања

бр: 011-00-16/2015-02   датум:  10.7.2015. Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прати спровођење закона и других прописа, иницира доношење или измену прописа ради спровођења и унапређивања заштите од дискриминације и даје мишљење о одредбама нацрта закона и других прописа који се тичу забране дискриминације (чл. 33. т. 7. Закона о заштити дискриминације, „Службени гласник РС“,…

Опширније →
Mишљење о Нацрту закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору

      бр. 011-00-12/2015-03   датум: 26.6.2015.     МИШЉЕЊЕ  о Нацрту закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору   МИНИСТАРСТВУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САОУПРАВЕ Поштовани/е, Дописом бр. 119-01-00028/2015-17 од 23. јуна 2015. године, који смо примили 25. јуна 2015. године, Министарство државне управе и локалне самоуправе затражило је мишљење Повереника…

Опширније →
Мишљење на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о правима и услугама социјалне заштите града Шапца

бр. 011-00-11/2015-02    датум: 26.6.2015.   ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ШАПЦА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПРИВРЕДУ 15000 ШАБАЦ   Поштована госпођо М, Повереница за заштиту равноправности примила је 23. јуна 2015. године Ваш допис у којем тражите мишљење поводом Одлуке о изменама и допунама Одлуке о правима и услугама социјалне заштите града Шапца којом је прописано…

Опширније →
Мишљење на нацрт закона о уџбеницима

бр: 011-00-10/2015-03   датум:  22.6.2015.   МИШЉЕЊЕ на нацрт закона о уџбеницима МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА   Поштовани/е, У вези са дописом број 011-00-314/2014-04, уз који нам је достављен Нацрт закона о уџбеницима ради давања мишљења из надлежности Повереника за заштиту равноправности, обавештавамо вас да је поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прати…

Опширније →
Мишљење о Преднацрту закона о легализацији одрживих неформалних ромских насеља

бр. 011-00-3/2015-02 датум: 27. 4. 2015. Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прати спровођење закона и других прописа, иницира доношење или измену прописа ради спровођења и унапређивања заштите од дискриминације и даје мишљење о одредбама нацрта закона и других прописа који се тичу забране дискриминације (чл. 33. т. 7. Закона о заштити дискриминације, „Службени…

Опширније →
Мишљење о Радној верзији Нацрта закона о општем управном поступку

бр. 011-00-4/2015-03 датум: 27.4.2015. Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прати спровођење закона и других прописа, иницира доношење или измену прописа ради спровођења и унапређивања заштите од дискриминације и даје мишљење о одредбама нацрта закона и других прописа који се тичу забране дискриминације (чл. 33. т. 7. Закона о заштити дискриминације, „Службени гласник РС“,…

Опширније →
Мишљење на Нацрт правилника о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације

бр: 011-00-3/2015-02 датум: 27. 3. 2015.   Дописом од 19. марта 2015. године, Министарство просвете, науке и технолошког развоја затражило је мишљење Повереника за заштиту равноправности на Нацрт правилника о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране запосленог, детета, ученика и трећег лица у установи образовања и васпитања (у даљем тексту: Нацрт правилника). Повереник…

Опширније →
back to top