Мишљења и препоруке

Подкатегорије

УПОЗОРЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ – COVID – 19

Поводом обраћања грађана и честих случајева недопустивог и увредљивог говора и стигматизације особа оболелих од ЦОВИД-19 вируса, као и особа које су у већем ризику од обољевања, попут старијих особа и држављана Републике Србије који се враћају из иностранства, а који су нарочито присутни на друштвеним мрежама, Повереница за заштиту равноправности, Бранкица Јанковић, најоштрије осуђује…

Опширније →
Препорука мера за остваривање равноправности Високом савету судства

бр. 07-00-110/2020-02 датум: 11.3.2020. ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Жалбена комисија судова 11000 БЕОГРАД Немањина 22-26   Поштовани/а, Повереник за заштиту равноправности примио је анонимну притужбу лица које је запослено у Првом основном суду у Београду. Наиме, подноситељка притужбе је навела да је у Првом основном суду у Београду запослена на одређено време више од 7 година,…

Опширније →
Препорука мера Пошта Србије

бр. 07-00-180/2020-02  датум: 19.3.2020. године   ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОШТА СРБИЈЕ“, в.д. директора   11000 БЕОГРАД Таковска 2   Поштована госпођо Петровић,   Поверенику за заштиту равноправности обратило се више родитеља малолетне деце и особа са инвалидитетом запослених у Јавном предузећу „Пошта Србије“, који се након усвајања Одлуке о проглашењу ванредног стања[1] од 15 марта 2020….

Опширније →
Препорука мера за остваривање равноправности слепих и слабовидих особа приликом провере уписа у Јединствени бирачки списак на порталу Министарства државне управе и локалне самоуправе

бр. 07-00-159/2020-02      датум: 12.  3. 2020.   МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Бранко Ружић, министар   11000 БЕОГРАД Бирчанинова 6   Поштовани господине Ружићу, Поверенику за заштиту равноправности обратила се особа са инвалидитетеом наводећи да  слепе особе не могу електронским путем да провере да ли су уписани у бирачки списак. Наиме, програм провере за…

Опширније →
Препорука мера РТС-у како би информације биле доступне гледаоцима са оштећеним слухом посредством коришћења титлова или знаковног језика

  Препорука мера РТС-у како би информације биле доступне гледаоцима са оштећеним слухом посредством коришћења титлова или знаковног језика  

Опширније →
Препорука мера РТВ-у како би информације биле доступне гледаоцима са оштећеним слухом посредством коришћења титлова или знаковног језика

  Препорука мера РТВ-у како би информације биле доступне гледаоцима са оштећеним слухом посредством коришћења титлова или знаковног језика  

Опширније →
1262-19 Mишљeњe у oблaсти пружaњa услугa нa oснoву рoднoг идeнтитeтa и здрaвствeнoг стaњa

бр. 07-00-703/2019-02   датум: 05.03.2020.   МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је AA из ББ поднео против Дирекције за продају животних осигурања компаније „ВВ“ а.д.о. (у даљем тексту: компанија ВВ), због дискриминације на основу родног идентитета и здравственог стања. Подносилац је у притужби између осталог навео да је 14. новембра 2019. године…

Опширније →
1266-19 Mишљeњe у пoступку пo притужби збoг дискриминaциje нa oснoву држaвљaнствa у пoступку прeд oргaнимa jaвнe влaсти

бр. 07-00-708/2019-02   датум: 3.3.2020.     МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је пуномоћница адвокаткиња АА, поднела у име ББ, против Градске управе града ВВ. У притужби је наведено да је ББ поднела захтев за остваривање права на родитељски додатак, али да јој решењем Градске управе града ВВ ово право није…

Опширније →
Упозорење поводом инцидената на протесту средњошколаца у Лесковцу

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић осуђује нападе на новинаре и полицију на протесту средњошколаца у Лесковцу због наводне најаве одржавања Параде поноса. Подсећајући да су нашем друштву дискриминација особа другачије сексуалне оријентације и даље присутна, повереница истиче да овакви инциденти показују колико је неопходно ефикасно и континуирано радити на едукацији младих о поштовању људских…

Опширније →
ОСУДА НАПАДА НА ПРАЈД ИНФО ЦЕНТАР

Пoвeрeницa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти Брaнкицa Jaнкoвић oсуђуje нaпaд нa прoстoриje Прajд инфo цeнтрa у Бeoгрaду и пoдсeћa дa je зaбрaњeнo свaкo нaсиљe, нaрoчитo oнo кoje je пoслeдицa дискриминaциje прeмa билo кojoj друштвeнoj групи, у oвoм случajу ЛГБT пoпулaциjи. Пoслeдњих мeсeци учeстaли су инцидeнти кojимa je мeтa Прajд инфo цeнтaр, штo укaзуje дa je нeoпхoднo пojaчaнo…

Опширније →
back to top