Мишљења и препоруке

Подкатегорије

1049-23 Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о здравственом осигурању

бр. 011-00-20/2023-02  датум: 4.8.2023. године   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереник за заштиту равноправности, даје     МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о здравственом осигурању     Министарство здравља је 1. августа 2023. године, дописом број 110-00-68/2023-05 од 31. јула 2023. године,  обавестило Повереника за заштиту равноправности да је…

Опширније →
317-23 Притужба због дискриминације на основу националне припадности у области образовања

бр. 07-00-245/2023-02 датум: 4. 8. 2023.   МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе удружења А.А, уз сагласност Б.Б, против ОШ …, због дискриминације њено троје деце (њеног сина М.К који похађа први разред, сина А.К. који похађа четврти разред и ћерке М.К. која похађа осми разред), на основу националне припадности. У притужби је…

Опширније →
320-23 Притужба због дискриминације на основу пола

бр. 07-00-252/2023-02  датум: 4.8.2023. године     МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе А.А. из У.  против Б.Б., због дискриминације на основу пола као личног својства. У притужби је наведено да је подносилац притужбе дискриминисан јер су, у поступку који је спроведен по конкурсу Б.Б. жене имале „неправедну предност“ у односу на…

Опширније →
1035-23 Иницијатива за ослобађање од плаћања пореза на додату вредност за производе који се користе за женску хигијену

бр. 021-01-1100/2023-02 датум:   4.8.2023.године   МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Синиша Мали, министар    11000 Београд Кнеза Милоша 20     Предмет: Иницијатива за ослобађање од плаћања пореза на додату вредност ослободе производи који се користе за женску хигијену Поштовани господине Мали, Одредбама члана 23. став 1. Закона о порезу на додату вредност[1], прописано је да општа стопа…

Опширније →
741-22 Притужба због неприступачности објекта

бр. 07-00-526/2022-02  датум: 28.7.2023.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе AA, потпредседнице Удружења против Републичког фонда за здравствено осигурање, Филијале за Јабланички округ са седиштем у Лесковцу због дискриминације на основу инвалидитета. У притужби је наведено да је објекат Филијале у Лесковцу неприступачан за особе које се крећу помоћу инвалидских колица,…

Опширније →
1124-22 Притужба због дискриминације по основу породичног статуса у области образовања и стручног оспособљавања

бр. 07-00-2/2023-02  датум: 25.7.2023.   МИШЉЕЊЕ       Мишљење је донето у поступку поводом притужбе АА против Основне школе ББ (у даљем тексту: Школа), који сматра да га је Школа дискриминисала на основу брачног и породичног статуса. У притужби је, између осталог, наведено да је подносилац притужбе разведени отац две мал. ћерке, да су деца поверена…

Опширније →
256-23 Притужба АА против Града Ниша због дискриминације детета на основу инвалидитета

бр. 07-00-188/2022-02  датум: 21. 7. 2023. МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето поводом четири притужбе које су поднели родитељи четворо малолетне деце из Ниша због дискриминације на основу инвалидитета и здравственог стања. У притужбама је наведено да су родитељи поднели пријаве на конкурс за корисника услуге личног пратиоца детета који је расписао Град Ниш, као и да…

Опширније →
1007-23 Препорука мера ГО Чукарица да се уздржи од принудног исељавања становника и становница колективног центра Ада Циганлија

бр. 07-00-360/2023-02  датум: 17. 7. 2023. године   ГРАДСКА ОПШТИНА ЧУКАРИЦА Срђан Коларић , председник градске општине   11030 БЕОГРАД Шумадијски трг бр. 2   Поштовани господине Коларићу, Поверенику за заштиту равноправности обратила се Иницијатива за економска и социјална права – А11 са молбом да хитно реагујемо поводом тренутне ситуације у неформалном колективном центру „Ада…

Опширније →
192-23 Иницијатива упућена Министарству спорта

бр. 110-00-00012/2023-02    датум: 12.7.2023. године     МИНИСТАРСТВО СПОРТА Зоран Гајић, министар 11000 БЕОГРАД Булевар Михајла Пупина бр.2       Поштовани господине Гајићу, Поверенику за заштиту равноправности дописом се обратио АА у којем је између осталог детаљно појашњен положај АА, као и спортиста који се такмиче, а имају ову врсту инвалидитета. Наведено је да…

Опширније →
1115-23 Утврђена дискриминација на основу здравственог стања

бр. 07-00-00724/2022-02   датум: 4.7.2023.   МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју je поднела АА, против ББ , власника пекарско трговинско угоститељске радњe ВВ, због дискриминације на основу здравственог стања и инвалидитета. У притужби је наведено да је подноситељка притужбе била запослена на неодређено време код послодавца АА, власника ове радње, и то…

Опширније →
back to top