Мишљења и препоруке

Подкатегорије

737-23 Иницијатива Јавнобележничкој комори Србије

бр.  07-00-305/2023-02        датум: 12.6.2023. године    ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКА КОМОРА СРБИЈЕ Србислав Цвејић, председник   11 000 БЕОГРАД Мачков Камен бр. 14   Поштовани господине Цвејићу,   Повереник за заштиту равноправности је, као специјализовани државни орган за заштиту од дискриминације овлашћен да у складу са чланом 33. став 1. тачка 7. Закона о забрани дискриминације прати спровођење…

Опширније →
802-23 Препорука мере Националној служби за запошљавање

дел. бр. 021-01-909/2023-02 датум: 12. јуни 2023. године   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1] да прати спровођење закона који се тичу забране дискриминације и упућује препоруке мера органима јавне власти и другим лицима за остваривање равноправности и заштите од дискриминације, Повереник за заштиту равноправности упућује Националној служби за запошљавање   ПРЕПОРУКУ МЕРА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ РАВНОПРАВНОСТИ…

Опширније →
240-23 Притужба због дискриминације на основу личног својства родни идентитет

бр. 07-00-172/2023-02   датум: 6.6.2023.   МИШЉЕЊЕ     Мишљење је донето у поступку поводом притужбе А. А., поднете против Б. Б., због дискриминације на основу родног идентитета, а поводом текста „Трансродне особе и професионални спорт“. У притужби је наведено да су у тексту изнете научно неутемељени ставови о родном идентитету, лечењу родне дисфорије и хормонској…

Опширније →
341-23 Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања

бр. 011-00-13/2023-02 датум: 2.6. 2023. године   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереник за заштиту равноправности, даје   МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања   Министарство просвете је дописом број 011-00-165/2023-04, од 16.маја 2023. године, доставило Поверенику за заштиту равноправности (у даљем тексту: Повереник) Нацрт…

Опширније →
336-23 Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању

бр. 011-00-12/2023-02 датум: 2.6.2023. године   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереник за заштиту равноправности, даје   МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању     Министарство просвете је дописом број 011-00-165/2023-04, од 16.маја 2023. године, доставило Поверенику за заштиту равноправности (у даљем тексту: Повереник) Нацрт закона…

Опширније →
230-23 Притужба због дискриминације у области пружања здравствених услуга на основу на основу личног својства сексуална оријентација

бр. 07-00-161/2023-02   датум: 30.5.2023.   МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе A. A., поднете против Б. Б., због дискриминације на основу сексуалне оријентације, у области здравствене заштите. У притужби је наведено да је гинеколог одбио да изврши уобичајен гинеколошки преглед, какав је подноситељка притужбе навела да је раније обављала, из разлога што је,…

Опширније →
796-23 Иницијатива за одавање почасти Гордани Рајков на територији Градске општине Врачар

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ Брaнкицa Jaнкoвић 796-23 Иницијатива за одавање почасти Гордани Рајков на територији Градске општине Врачар

Опширније →
268-23 Притужба због дискриминације на основу личног својства родни идентитет

бр. 07-00-199/2023-02   датум: 29.05.2023.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку по притужби A. A. поднете против дипломиране правнице Б. Б. због дискриминације на основу пола и родног идентитета, због тога што је сачинила потврду о обављању приправничког стажа у женском роду и са претходним именом, упркос томе што је поднео целокупну документацију о…

Опширније →
159-23 Дискриминација на основу старосног доба у области стручног оспособљавања

бр. 07-00-94/2023-02  датум: 19.5.2023. године                                                    МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе AA коју је због дискриминације на основу старосног доба поднела против Дома здравља ББ. Током поступка утврђено је да су Правилником о стручном усавршавању запослених у Дому здравља ББ бр. …, који је донет … 2022. године на седници…

Опширније →
186-23 Иницијатива за израду системског плана за отклањање архитектонских баријера

бр. 021-00-449/1/2023-02  датум: 24. 4. 2023. године     МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ Горан Весић, министар   11000 БЕОГРАД Немањина 22-26   Предмет: Иницијатива за израду системског дугорочног плана на националном нивоу за отклањање архитектонских баријера и унапређење приступачности на свим објектима у јавној употреби и јавним површинама Поштовани господине Весићу, Законом о забрани…

Опширније →
back to top