Мишљења и препоруке

Подкатегорије

1039-23 Притужба против ПУ због дискриминације малолетног детата на основу здравственог стања

бр. 07-00-397/2023-02 датум: 10. 11. 2023.     МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе адвокатице …, у име и уз сагласност АА и ББ, против ЈПУ … због дискриминације малолетног В.В. на основу здравственог стања и инвалидитета. У притужби је, између осталог, наведено да малолетни В.В. има аутизам, да похађа припремни предшколски…

Опширније →
1196-23 Препорука мера Градском секретаријату за послове комуналне полиције града Београда (графити)

бр. 021-01-01594/2023-02 датум: 9.11.2023.   СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈУ, НАДЗОР И КОМУНИКАЦИЈУ СЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ Ненад Лакић, руководилац сектора                                   11000 БЕОГРАД Макензијева бр. 31     Поштовани господине Лакићу, Повереник за заштиту равноправности примио је дописе грађана у којима је указано на графите који се, према наводима из дописа, налазе у пролазу на…

Опширније →
1197-23 Препорука мера за остваривање равноправности и заштите од дискриминације (графити)

бр. 021-01-01595/2023-02  датум: 9.11.2023. године   ПРИВРЕДНО ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „БЕОГРАДСКИ САЈАМ“ Данка Селић, директорка   11040 БЕОГРАД Булевар војводе Мишића бр. 14           Поштована госпођо Селић,   Повереник за заштиту равноправности примио је допис у којем је указано на графите који се према наводима из дописа налазе у пролазу на улазу у…

Опширније →
353-23 У поступку по притужби утврђена дискриминација на основу националне припадности

бр. 07-00-280/2023-02   датум: 8.11.2023.   МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је Удружење грађана „AA“ поднело против Независних дневних новина „ББ“, и то главног уредника ВВ и ГГ, одговорног уредника овог медија. У притужби и допуни притужбе, између осталог, наведено је да су Независне дневне новине „ББ“ у броју 2.288 од уторка…

Опширније →
987-23 Притужба због дискриминације на основу брачног и породичног статуса

бр. 07-00-347/2023-02 датум: 20. 9. 2023.   МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе А. А. против Предшколске установе због дискриминације на основу брачног статуса. У притужби је наведено да је А. А. разведен и да је судском пресудом након развода вршење родитељског права над заједничком децом поверено бившој супрузи, да њихово млађе дете…

Опширније →
418-22 Иницијатива РФЗО за измену правилника у циљу унапредјења сексуалног и репродуктивног здравља

бр. 021-01-512/3/2022-02 датум:   30.10.2023.године     РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Проф. др Сања Радојевић Шкодрић, в.д. директорке   11000 Београд Јована Мариновића бр.2   Ваша веза: 30-09-070.02-2/2022-2 Предмет: Иницијатива за унапређење репродуктивног здравља Поштована госпођо Радојевић Шкодрић, Повереник за заштиту равноправности примио је Ваш допис број 30-09-070.02-2/2022-2, поводом Иницијативе Повереника за измену и допуну…

Опширније →
813-23 Притужба због дискриминације по основу инвалидитета

бр. 07-00-325/2023-02   датум: 27.10.2023.                                           МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју je АА поднела против Клиничко болничког центра (у даљем тексту: КБЦ), због дискриминације по основу инвалидитета. У притужби је, између осталог, наведено да је подноситељка притужбе на дијализи од своје 11. године, да је у међувремену завршила Средњу медицинску школу,…

Опширније →
1170-23 Мишљење на извештај о остваривању родне равноправности

бр. 021-01-1525/2023-02 датум: 27.10.2023   МИНИСТАРСТВО ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА И ДРУШТВЕНИ ДИЈАЛОГ Томислав Жигманов, министар   Булевар Михајла Пупина 2 Београд 11000     Веза Ваш број: 011-00-19/2023-05   Поштовани  господине Жигманов,   Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог је дописом бр. 011-00-19/2023-05, доставило Поверенику за заштиту равноправности (у даљем…

Опширније →
1112-22 Притужба против КПЗ због дискриминације по основу верског убеђења

бр. 07-00-721/2022-02  датум: 9.10.2023.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето поводом притужбе АА против Казнено-поправног завода у Нишу, због дискриминације на основу верског убеђења. У притужби је наведено да се подносилац притужбе налази на издржавању казне затвора у Казнено-поправном заводу у Нишу и да као православац за славу није добио намирнице које је тражио (уље,…

Опширније →
1009-23 Дискриминација на основу родног идентитета

бр. 07-00-367/2023-02   датум: 9.10.2023.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднело „Удружење AA“ против ББ, због дискриминације на основу родног идентитета, а поводом његове објаве од 10. јула 2023. године на друштвеној мрежи Фејсбук, којом, како се наводи у притужби „негира, вређа и ставља у неповољан положај трансродне особе“….

Опширније →
back to top