Вишеструка дискриминација

Притужба ОЦД против председника општине Кањижа због вишеструке дискриминације у области поступања јавне власти

бр. 07-00-409/2015-02 датум: 26.10.2015. МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужби организација „P.“ и Ц. з. з. и п. т. а. која су поднете против М. Б, председника општине Кањижа и општине Кањижа, због изјава које је М. Б. дао 12. августа 2015. године у просторијама општине Кањижа, поводом избеглица које бораве на територији…

Опширније →
Притужба К.К. против ЈП због вишеструке дискриминације у области рада

бр. 07-00-124/2015-02  датум:  26.6.2015 МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднела К. К. из Б. против ЈП „Топлана“ Бечеј. Подноситељка притужбе је навела да је била запослена у ЈП „Топлана“ Бечеј шест година, након чега је проглашена технолошким вишком, јер је радно место на које је била премештена (референткиња за радне…

Опширније →
Притужба В.Л. против В.Б. због дискриминације на основу пола и породичног статуса у области рада и запошљавања

бр. 07-00-30/2015-02 датум: 15.6.2015.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднела В. Л. из Б. против послодавца, привредног друштва „В. Б.“ а.д. Н. С, због премештаја са радног места пословне секретарке на радно место благајнице након повратка на рад са одсуства ради неге детета. У току поступка је утврђено да…

Опширније →
Притужба М.Ш. против НЗС због вишеструке дискриминације у области запошљавања

бр. 07-00-485/2014-02   датум: 12.6.2015. МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе М. Ш. из Н, против Националне службе за запошљавање, Филијала Н. У притужби је навела да је НСЗ приликом посредовања у запошљавању по пријавама предузаћа „Y. C.“ на разговоре за посао упућивала само кандидате мушког пола који нису старији од 35 година и…

Опширније →
Притужба Б.К. против заменика командира ПУ због вишеструке дискриминације у области рада

бр. 07-00-549/2014-02   датум: 24.3.2015.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе полицијског службеника Б. К. против Д. Л, заменика командира чете, ПУ за град Б, због дискриминације на основу здравственог стања, чланства у синдикалној организацији и сексуалне оријентације. У притужби је навено да је непосредни старешина Д. Л. игнорисао његово здравствено стање…

Опширније →
Притужба М. против привредног друштва И. због дискриминације по основу пола, брачног и породичног статуса и изгледа у области рада и запошљавања

бр. 07-00-420/2014-02 датум: 3. 12. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднелa М. ж. п. н. из Б. против привредног друштва „I. z.“ д.о.о. Ј, због онлајн формулара за запослење који је постављен на сајту овог привредног друштва. Поједина питања у упитнику односе се на осетљиве податке и…

Опширније →
Притужба организација И. Б. и М. ж. п. н. против Ф. С. због дискриминације по основу пола и инвалидитета у области јавног информисања

бр. 07-00-354/2014-02 датум: 28. 10. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужби организацијa „И – Б“ и М. ж. п. н, против Ф. „С“, које су поднете поводом емитовања видео спота „Здраво, ја сам Аца“ у оквиру хуманитарне кампање за прикупљање средстава за подршку рада СОС Дечијем селу Краљево, односно, деци…

Опширније →
Притужба Удружења жена Ф. против привредног друштва А. због дискриминације по више основа у области рада и запошљавања

бр. 07-00-130/2014-02 датум: 9. 6. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднелo Удружење жена Ф. из С. П. против привредног друштва „А.“ а.д. Б, због онлајн формулара за запослење који је постављен на сајту овог привредног друштва, с обзиром да се поједина питања односе на осетљиве податке и…

Опширније →
Притужбa нeвлaдинe oргaнизaциje M. Ж. П. Н. прoтив бaнкe збoг вишeструкe дискриминaциje у oблaсти зaпoшљaвaњa

бр. 07-00-33/2014-02 датум: 10. 3. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднела „М. ж. п. н.“ против Б. И. а. д. Б, због формулара за запослење који је постављен на интернет презентацији банке, с обзиром да се поједина питања у овом формулару односе на осетљиве податке и лична…

Опширније →
Притужба oргaнизaциje M. ж. п. н. прoтив приврeднoг друштва Ц. збoг дискриминaциje пo вишe oснoвa у oблaсти рaдa и запошљавања

бр. 07-00-624/2013-02 датум: 23. 12. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднела М. ж. п. н. против привредног друштва Ц. д. о. о. из Ч, због упитника за запослење који је постављен на интернет презентацији овог друштва, с обзиром да се поједина питања у овом упитнику односе на…

Опширније →
back to top