Вишеструка дискриминација

Притужбa НВO Д. и Б. прoтив нeдeљникa E. збoг дискриминaциje пo oснoву сeксуaлнe oриjeнтaциje и eтничкoг пoрeклa у oблaсти jaвнoг инфoрмисaњa

бр. 07-00-241/2017-02   датум: 12.10.2017.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужби удружења „Д.“ и „Б.“ из Б, против П, недељника Е, директора и главног и одговорног уредника, поводом текста „Дневник робијаша – Полна увреда и врела Циганка“, објављеног 2. јуна 2017. године у недељнику Е. Повереник за заштиту равноправности је спровео поступак…

Опширније →
Притужба А. против Центра за социјални рад због дискриминације по основу пола и етничке припадности у области пружања услуга

бр. 07-00-00581/2016-02  датум: 12.04.2017.     МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је A. у име Р.К. поднео против Градског центра за социјални рад у Београду – Одељење Звездара, због дискриминације Р.К. и њене малолетне ћерке на основу пола и припадности ромској националној мањини. У притужби је наведено да су запослени…

Опширније →
Притужба Ј.Б. против Центра за социјални рад Звездара због дискриминаицје по основу брачног и породичног статуса у поступку усвајања детета

бр. 07-00-00377/2016-02  датум: 20.01.2017.       МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужби Ј.Б. из Београда против Градског центра за социјални рад у Београду, Одељење Звездара, због дискриминације на основу брачног и породичног статуса. Подноситељка притужбе је навела да је решење Градског центра за социјални рад у Београду, Одељење Звездара, којим је…

Опширније →
Притужба М.З.П.Н. против привредног друштва К . д. о. о. због дискриминације по основу више личних својстава у области рада и запошљавања

бр. 07-00-134/2016-02 датум: 21.4.2016. МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднелa М.Ж.П.Н. из Б. против привредног друштва „К.“ д.о.о. Н., због онлајн формулара за запослење који је постављен на сајту овог привредног друштва. Поједина питања у формулару за запослење односе се на осетљиве податке и лична својства лица која конкуришу за…

Опширније →
Притужба В.К.К и С.С. против одборника СО Смедерева због дискриминације по више основа у области јавног деловања

бр. 07-00-30/2016-02 датум: 4.4.2016. МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужби В.К.К. и С.С, поднетих у име и уз сагласност градоначелнице С. др Ј. А, а против П. Ђ, одборника Скупштине града С. Подноситељке притужбе навеле су да је П. Ђ, на заседању Скупштине града С. 24. децембра 2015. године, изјавио: „Било би добро…

Опширније →
Притужба ОЦД против председника општине Кањижа због вишеструке дискриминације у области поступања јавне власти

бр. 07-00-409/2015-02 датум: 26.10.2015. МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужби организација „P.“ и Ц. з. з. и п. т. а. која су поднете против М. Б, председника општине Кањижа и општине Кањижа, због изјава које је М. Б. дао 12. августа 2015. године у просторијама општине Кањижа, поводом избеглица које бораве на територији…

Опширније →
Притужба К.К. против ЈП због вишеструке дискриминације у области рада

бр. 07-00-124/2015-02  датум:  26.6.2015 МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднела К. К. из Б. против ЈП „Топлана“ Бечеј. Подноситељка притужбе је навела да је била запослена у ЈП „Топлана“ Бечеј шест година, након чега је проглашена технолошким вишком, јер је радно место на које је била премештена (референткиња за радне…

Опширније →
Притужба В.Л. против В.Б. због дискриминације на основу пола и породичног статуса у области рада и запошљавања

бр. 07-00-30/2015-02 датум: 15.6.2015.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднела В. Л. из Б. против послодавца, привредног друштва „В. Б.“ а.д. Н. С, због премештаја са радног места пословне секретарке на радно место благајнице након повратка на рад са одсуства ради неге детета. У току поступка је утврђено да…

Опширније →
Притужба М.Ш. против НЗС због вишеструке дискриминације у области запошљавања

бр. 07-00-485/2014-02   датум: 12.6.2015. МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе М. Ш. из Н, против Националне службе за запошљавање, Филијала Н. У притужби је навела да је НСЗ приликом посредовања у запошљавању по пријавама предузаћа „Y. C.“ на разговоре за посао упућивала само кандидате мушког пола који нису старији од 35 година и…

Опширније →
Притужба Б.К. против заменика командира ПУ због вишеструке дискриминације у области рада

бр. 07-00-549/2014-02   датум: 24.3.2015.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе полицијског службеника Б. К. против Д. Л, заменика командира чете, ПУ за град Б, због дискриминације на основу здравственог стања, чланства у синдикалној организацији и сексуалне оријентације. У притужби је навено да је непосредни старешина Д. Л. игнорисао његово здравствено стање…

Опширније →
back to top