1037-20 Утврђена дискриминација на основу здравственог стања и изгледа

бр. 07-00-482/2020-02   датум: 22.4.2021.

 

 

МИШЉЕЊЕ  

 

Мишљење је донето поводом притужбе коју је поднео адвокат из Б., у име АА, изјављене против Српске напредне странке. Притужба је поднета због текста који је Градски одбор Српске напредне странке Врање објавио на својој фејсбук страници 24.7.2020. године, под насловом: „Одговор глодатору инфо Врањских на текст Плачивучко и плачивучићи“. У притужби је наведено да је АА новинар, а да је Градски одбор Српске напредне странке В. извргнуо руглу лоше здравствено стање АА, као и његов физички изглед. У изјашњењу на притужбу, између осталог, наведено је да се не ради о кршењу Закона о забрани дискриминације, да је саопштење Градског одбора Српске напредне странке одговор на текст који је подносилац притужбе објавио на порталу „И“, да је нејасно о каквом се здравственом стању ради, од чега болује подносилац притужбе, као и у чему се састоји дискриминација на основу његовог физичког изгледа, нити су достављени докази о томе. Повереник констатује да је предмет овог поступка био текст поводом којег је поднета притужба, те да имајући у виду предмет притужбе, Повереник је анализирао Саопштења поводом чланка подносиоца притужбе који се могао очекивати у оваквој ситуацији. С тим у вези, Повереник је у току поступка анализирао само оне изразе и реченице који су од значаја за утврђивање дискриминације, док се није бавио другим наводима из Саопштења. Приликом одлучивања у овом предмету, Повереник је узео у обзир важност слободе изражавања, са једне стране, али и забрану узнемиравања и понижавајућег поступања које има за циљ или представља повреду достојанства лица или групе лица, прописану Законом о забрани дискриминације, са друге стране. Анализа текста, који је објавио Градски одбор Српске напредне странке у В. на фејсбук страници, под насловом „Одговор глодатору инфо Врањских на текст Плачивучко и плачивучићи“, је најпре показала да је овај текст објављен дан након текста који је на интернет порталу И објављен под насловом: „Плачивучко и плачивучићи“, а који текст је написао новинар АА. С тим у вези, Повереник је указао да Градски одбор Српске напредне странке у В. има право да коментарише, као и да се критички изрази о наведеном тексту. Међутим, такав став не може бити изражен на начин да се лице етикетира и вређа по основу било ког личног својства. Имајући све наведено у виду, анализа садржине текста показала је да је евидентно да су поједнини изрази, изјаве и реченице које су упућене АА  увредљиви и да се заснивају на његовом личном својству, као што су: гњидо једна људска, неписмена, зла, ружна, непокретна.. и бавиш се свињогојством.. И у шта си се претворио!? Непокретни лењивац!? Свињогојство.“ Повереник сматра да су овакве изјаве у супротности са антидискриминационим прописима, јер су увредљиве и понижавајуће и представљају повреду достојанства АА на основу његових личних својстава (физичког изгледа и здравственог стања), на који начин се ствара непријатељско, понижавајуће и увредљиво окружење. Стога, Повереник је дао мишљење да су увредљивим и понижавајућим изразима који су упућени на рачун физичког изгледа и здравственог стања АА у тексту Саопштења објављеном на Фејсбук страници, Градски одбор Српске напредне странке у В. повредио одредбе члана 12. Закона о забрани дискриминације. Уз мишљење је дата и препорка Градском одбору Српске напредне странке у В да овим поводом упути писано извињење АА, у року од 15 дана од дана пријема овог мишљења са препоруком, као и да убудуће води рачуна да не крши законске прописе о забрани дискриминације.

 

 

 1. ТОК ПОСТУПКА

 

1.1. Поверенику за заштиту равноправности обратиo СЕ, адвокат из Б., притужбом коју је поднео у име АА. Притужба је поднета поводом саопштења/текста који је  Градски одбор Српске напредне странке у В. објавио на својој фејсбук страници под насловом: „Одговор глодатору инфо Врањских на текст Плачивучко и плачивучићи“.

 

1.2. У притужби је, између осталог, наведено:

 • да је АА главни и одговорни уредник електронског медија „В. и“, а да је већ у самом наслову саопштења „Одговор глодатору инфо Врањских на текст Плачивучко и плачивућићи, подносилац притужбе назван „глодатором“ док су најразличитије увреде настављене у тексту;

 

 • да је из спорног текста видљиво да је АА најгрубље извређан, алудирајући на његов физички изглед и здравствено стање, изречене су увреде као што су: гњидо једна људска, неписмена, зла, ружна, непокретна и бавиш се свињигојством. И у шта си се претворио!? Непокретни лењивац!? Свињогојство. То је због мржње, зла, малограђанштине коју доручкујеш и ручаш, простацизма који вечераш“;

 

 • да су саопштење пренели локални електронски медији из Врања, Ниша, Крагујевца, Новог Пазара и Београда;

 

 • да су наведеним саопштењем Градског одбора Српске напредне странке у В. повређене одредбе Закона о забрани дискриминације.

 

1.3. Уз притужбу је достављена фотокопија фејсбук странице Српске напредне странке где је објављено саопштење са текстом, решење АПР-а, фотокопија текстова из електронских медија из Врања, Ниша, Крагујевца, Новог Пазара и Београда.

 

1.4. Повереник за заштиту равноправности спровео је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, а у складу са чланом 35. став 4. и чланом 37. став 2. Закона о забрани дискриминације[1], па је у току поступка прибављено изјашњење Градског одбора Српске напредне странке у В.

 

1.5. У изјашњењу на притужбу, између осталог, наведено је:

 • да је притужба неоснована и да се не ради о кршењу Закона о забрани дискриминације;

 

 • да је саопштење Градског одбора Српске напредне странке у В. одговор на текст који је подносилац притужбе објавио на порталу „И.В“;

 

 • да је притужба поднета због дискриминације по основу здравственог стања и физичког изгледа, а да подносилац притужбе не објашњава о каквом се здравственом стању ради, од чега болује подносилац притужбе, као и о каквом се то физичком стању ради и у чему се састоји дискриминација везана за његов физички изглед, нити доставља доказе о томе;

 

 • да се подносилац притужбе вероватно осетио увређеним формулацијама којима се описује искључиво његов новинарски рад, па жели да представи да се у суштини Саопштење Градског одбора Српске напредне странке не односи на текст који је написао и објавио АА, већ да се текст односи на личност АА у смислу његовог физичког изгледа или здравственог стања;

 

 • да је саопштење Градског одбора Српске напредне странке у В. искључиво реакција на претходни текст који је објавио АА, а који садржи формулације које су или изгледају као увредљиве;

 

 • да је употреба термина свињогојство искључиво везана за новинарство, односно начин обављања новинарством подносиоца притужбе;

 

 • да је употреба осталих речи – гица, гицетина, прасићи, свињогојство, искључиво односи и критика су, не само на текст на који се односи саопштење, већ и на дотадашње искуство са начином рада и извештавања подносиоца притужбе. Хтело је да се каже да је подносилац притужбе склон да преувеличава ствари, да шири мржњу, зло, малограђанство, да се пише све само да би се дошло до новца и да би се хранила сопствена величина и его који је забрињавајуће колосалан;

 

 • да се из целокупног текста види да се одниси на претходни текст подносиоца притужбе, који је такође увредљивим речима „плачивучко и плачивучићи“ износио своје виђење одређене проблематике у том тексту;

 

 • да је саопштењем за јавност одговорено управо на те чињенице везано за формирање скупштинске већине у општини Бујановац и општини Сурдулица као и резултате избора у тим општинама као и у другим општинама у Пчињском округу и Србији;

 

 • да се притужба уопште не односи на Закон о забрани дискриминације, нити је подносилац притужбе дискриминисан, већ да би можда могао, уколико се сматра увређеним, да покрене редован парнични поступак за накнаду штете, због повреде угледа и части;

 

 • да подносилац притужбе наводи да је повређен члан 6. Закона о забрани дискриминације, али да се у конкретном случају, подносилац притужбе не ставља ни у какав неповољнији положај (због здравстеног стања или физичког изгледа) у ситуацији када се одговара на његов текст;

 

 • да се притужба позива и на члан 12. Закона о забрани дискриминације, али да давање одговора на нечији текст није поступање, као што и не постоји дискриминација на основу здравственог стања, имајући у виду одредбу члана 27. Закона о забрани дискриминације,

 

 • да Повереник обустави поступак по притужби, јер нема повреде Закона о забрани дискриминације.

 

 

 1. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

 

 • Утврђено је да је Градски одбор Српске напредне странке у В., објавио на фејсбук страници[2], сапштење/текст, под насловом: „Одговор глодатору инфо врањских на текст Плачивучко и плачивучићи“. У овом тексту, између осталог, наведено је: „Александар Велики и Храбровучићи. Завукао си се у мишју рупу, гњидо једна људска, неписмена, зла, ружна, непокретна.. и бавиш се свињогојством.. Ти ћеш неког да критикујеш? Ти који жалиш за светом у коме си могао да са вртић образовањем будеш и глумац и новинар, уредник радија и менаџер кафића ииии…. космонаут си могао бити! И у шта си се претворио!? Непокретни лењивац!? Свињогојство. То је због мржње, зла, малограђанштине коју доручкујеш и ручаш, простацизма који вечераш. Да ти одговоримо за ПлачкоВучића и плачковучиће! То што љубиш шиптаре и њихове институције, то што је за тебе Тончев врхунски интелект Јужне пруге, то није политика! То је свињогојствено новинарство у преводу, за шаку парица пишем све само да би купио трице и нахранио сопствену величину поприлично и алармантно забрињавајуће колосалну! Твоје мишљење из блата сопственог брлога у које си се сам затворио је смешно и небитно. Шта је гица, ма Гицетина, хтела да каже?..Елем, драги моји свињогијични интелектуалци, истина је следећа…На локалним изборима у Врању СНС је освојио 38 одборничких мандата, што ниједна странка није успела и дуго ће ово бити стандард за локалне политичке опције. А ти и твоји прасићи и даље руцкајте! Ми вам трице нећемо куповати! Највише волите да једете оне из Дренице и Сурдулице! Пријатно Вам било! П.С. Пиши, седи, смрди, једи!!!

 

 

 1. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

 

 • Повереник за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету, имао је у виду наводе из притужбе и изјашњења, као и садржину саопштења/текста под насловом: „Одговор глодатору инфо врањских на текст Плачивучко и плачивучићи“, који је на фејсбук страници објавио Градски одбор Српске напредне странке у В.

 

Правни оквир

 

 • Повереник за заштиту равноправности је установљен Законом о забрани дискриминације[3] као самосталан државни орган, независан у обављању послова утврђених законом. Одредбама члана 33. Закона о забрани дискриминације прописана је надлежност Повереника за заштиту равноправности. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да предлаже поступак мирења, као и да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси прекршајне пријаве због аката дискриминације прописаних антидискриминационим прописима. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и да органима јавне власти препоручује мере за остваривање равноправности.

 

 • Устав Републике Србије[4] у члану забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета. Такође, Устав Републике Србије чланом 46. јемчи слободу мишљења и изражавања, као и слободу да се говором, писањем, сликом или на други начин траже, примају и шире обавештења и идеје и прописује да се слобода изражавања може законом ограничити, ако је то, поред осталог, неопходно и ради заштите права и угледа других.

 

 • Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода из 1950. године[5], у чл. 14. забрањује дискриминацију и прописује да се уживање права и слобода прописаних у овој Конвенцији обезбеђује без дискриминације по било ком основу, као што су пол, раса, боја коже, језик, вероисповест, политичко или друго мишљење, национално или социјално порекло, веза са неком националном мањином, имовно стање, рођење или други статус. Чланом 10. Конвенције гарантовано је право на слободу изражавања. Пошто коришћење ових слобода повлачи са собом дужности и одговорности оно се може подвргнути ограничењима која су неопходна у демократском друштву ради заштите здравља и морала, спречавања нереда и криминала, заштите угледа и права других и др.

 

 • Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације, који у члану став 1. тачка 1. прописује да дискриминација и дискриминаторно поступање означавају свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и на чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима. Одредбом члана 12. Закона о забрани дискриминације забрањено је узнемиравање и понижавајуће поступање које има за циљ или представља повреду достојанства лица или групе лица на основу њиховог личног својства, а нарочито ако се тиме ствара страх или непријатељско, понижавајуће и увредљиво окружење.

 

Анализа навода из притужбе и изјашњења са аспекта антидискриминационих прописа

 

3.6. Имајући у виду предмет ове притужбе, потребно је утврдити да ли саопштење/текст, који је Градски одбор Српске напредне странке у В.објавио на фејсбук страници, под насловом: „Одговор глодатору инфо врањских на текст Плачивучко и плачивучићи“ представља узнемиравајуће и понижавајуће поступање и повреду достојанства подносиоца притужбе на основу његових личних својстава, односно, да ли се њиме ствара непријатељско, понижавајуће и увредљиво окружење. Повереник најпре констатује да је предмет овог поступка био текст поводом којег је поднета притужба, те да имајући у виду предмет притужбе, Повереник није анализирао текст „Плачивучко и плачивучићи, већ је анализирао Саопштења поводом чланка подносиоца притужбе који се могао очекивати у оваквој ситуацији. С тим у вези, Повереник је у току поступка анализирао само оне изразе и реченице који су од значаја за утврђивање дискриминације, док се није бавио другим наводима из Саопштења.

 

3.7. Повереник најпре констатује да Устав Републике Србије чланом 46. јемчи слободу мишљења и изражавања, као и слободу да се говором, писањем, сликом или на други начин траже, примају и шире обавештења и идеје, и прописује да се слобода изражавања може законом ограничити, ако је то неопходно ради заштите права и угледа других. Слично томе, Европском Kонвенцијом за заштиту људских права и основних слобода[6], чланом 10, регулисана је слобода изражавања, тако што је ставом 1. прописано да свако има право на слободу изражавања, а да то право укључује слободу поседовања сопственог мишљења, примања и саопштавања информација и идеја без мешања јавне власти и без обзира на границе, док су ставом 2. прописана ограничења, односно, да с обзиром да коришћење ових слобода повлачи за собом дужности и одговорности, оно се може подвргнути формалностима, условима, ограничењима или казнама прописаним законом и неопходним у демократском друштву у интересу националне безбедности, територијалног интегритета или јавне безбедности, ради спречавања нереда или криминала, заштите здравља или морала, заштите угледа или права других, спречавања откривања обавештења добијених у поверењу, или ради очувања ауторитета и непристрасности судства.

 

3.8. Дакле, право на слободу изражавања није неограничено. Према одредбама Устава Републике Србије и Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода, заштита угледа и права других је једно од легитимних ограничења овог права. Када одлучује о томе да ли је дошло до повреде права из Конвенције, Европски суд за људска права посматра ограничења права на слободу говора у светлу сваког конкретног случаја, што подразумева свеобухватну анализу изјава и порука које се шаљу, као и просторног и временског контекста у којем су изјаве дате, те утврђује да ли је ограничење слободе изражавања било неопходно у демократском друштву и да ли је ограничење слободе изражавања било сразмерно легитимном циљу[7].

 

3.9. Имајући у виду наведено Повереник је приступио анализи текста објављеног на фејсбук страници Српске напредне странке у В., под насловом: „Одговор глодатору инфо врањских на текст Плачивучко и плачивучићи“. Анализа је најпре показала да је овај текст објављен дан након текста који је на интернет порталу Инфо врањска[8] објављен под насловом: „Плачивучко и плачивучићи“, а који текст је написао новинар АА. Имајући у виду наводе из изјашњења да је саопштење Српске напредне странке у В. искључиво реакција на претходни текст који је објавио АА, Повереник указује да Градски одбор Српске напредне странке у В. има право да коментарише и да изрази свој критички став о наведеном тексту. Међутим, такав став не може бити изражен на начин да се лице етикетира и вређа по основу било ког личног својства. Право на слободу говора, без обзира што представља основ сваког демократског друштва, није неограничено, већ како је прописано чланом 46. Устава Републике Србије, може се законом ограничити, а нарочито ако је то неопходно ради заштите права и угледа других. Другим речима, Повереник указује да свако има право да износи своје мишљење и личне ставове, међутим, слобода говора, без обзира на начин изношења и објављивања идеја и ставова никада не сме да буде изговор за дискриминацију.

 

 • У притужби је наведено да је АА главни и одговорни уредник електронског медија „В.И“, што је општепозната чињеница у средини у којој живи и ради, као и да се због лошег здравственог стања отежано креће, а да је Градски одбор Српске напредне странке у В., извргнуо руглу његово лоше здравствено стање, као и његов физички изглед. Имајући у виду садржину текста који је предмет ове притужбе, Повереник констатује да је евидентно да су поједини изрази, изјаве и реченице које су упућене АА увредљиви и да се заснивају на његовом личном својству. Тако су, у саопштењу, изречене увреде: гњидо једна људска, неписмена, зла, ружна, непокретна.. и бавиш се свињогојством.. И у шта си се претворио!? Непокретни лењивац!? Свињогојство. То је због мржње, зла, малограђанштине коју доручкујеш и ручаш, простацизма који вечераш. То је свињогојствено новинарство у преводу, за шаку парица пишем све само да би купио трице и нахранио сопствену величину поприлично и алармантно забрињавајуће колосалну! Шта је гица, ма Гицетина, хтела да каже? А ти и твоји прасићи и даље руцкајте! Ми вам трице нећемо куповати! Највише волите да једете оне из Дренице и Сурдулице! Пријатно Вам било! П.С. Пиши, седи, смрди, једи“.

 

3.11. Имајући у виду наведено, Повереник указује да је упућивање оваквих израза и реченица у супротности са антидискриминационим прописима, јер су увредљиве и понижавајуће и представљају повреду достојанства АА на основу његових личних својстава (физичког изгледа и здравственог стања), на који начин се ствара непријатељско, понижавајуће и увредљиво окружење. Због тога, не стоји навод из изјашњења да у саопштењу Градског одбора Српске напредне странке у В. нису садржани никакви облици дискриминације, предвиђени Законом о забрани дискриминације.

 

3.12. Такође, Повереник указује и да је Европски суд за људска права у својој богатој пракси, поступајући по представкама које се односе на медијске објаве, нагласио важност и значај новинарске професије и објективног извештавања[9]. Улога новинара и медија, који утичу на формирање јавног мишљења, је да својим извештавањем не доприносе даљем развоју конфликата, подела и тензија у друштву, као и обавезу коју новинари имају да објективно доприносе дијалогу у друштву и подстичу дебате од јавног интереса. Слобода медија и новинара омогућава јавности да формира своје мишљење[10] о друштвеним догађајима и његовим актерима. Али, медији морају да делују у доброј вери и да пружају тачне и поуздане информације у складу са новинарском етиком[11]. Кодексом новинара Србије дефинисани су професионални и етички стандарди којима се доприноси подизању угледа новинарске професије, промовише залагање за слободу мишљења, говора и изражавања, као и независност медија.

 

 

 1. МИШЉЕЊЕ

 

Увредљивим и понижавајућим изразима који су упућени на рачун физичког изгледа и здравственог стања АА у тексту Саопштења објављеном на фејсбук страници  Градски одбор Српске напредне странке у В. повредио је одредбе члана 12. Закона о забрани дискриминације.

 

 

 1. ПРЕПОРУКА

 

Повереник за заштиту равноправности препоручује Градском одбору Српске напредне странке у В. да:

 

5.1. Упути писано извињење АА, у року од 15 дана од дана пријема овог мишљења са препоруком.

 

5.2. Убудуће води рачуна да не крши законске прописе о забрани дискриминације.

Потребно је да Градски одбор Српске напредне странке у В. обавести Повереника за заштиту равноправности о спровођењу ове препоруке, у року од 30 дана од дана пријема мишљења са препоруком.

 

Сагласно члану 40. Закона о забрани дискриминације, уколико Градски одбор Српске напредне странке у В., не поступи по препоруци у року од 30 дана, биће донето решење о изрицању мере опомене, против којег није допуштена жалба, а за случај да ово решење не спроведе, Повереник за заштиту равноправности може о томе обавестити јавност преко средстава јавног информисања и на други погодан начин.

 

Против овог мишљења са препоруком није допуштена жалба нити било које друго правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.

[1] „Службени гласник РС“, број 22/09

[2]https://www.facebook.com/notes/srpska-napredna-stranka vranje/%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0

[3] Закон о забрани дискриминације, члан 1. став 2.

[4] „Службени гласник РС”, број 98/06

[5] „Службени лист СЦГ- Међународни уговори“, број  9/03

[6] Закон о ратификацији Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода („Службени лист СЦГ – Међународни уговори“, – бр. 9/03, 5/05 и 7/05 – испр. и „Службени гласник РС – Међународни уговори“, број 12/10)

[7] Surek v. Turkey, представка број 26682/95, пресуда од 8. јула 1999.године

[8] https://www.infovranjske.rs/komentar-dana/2020-07-23/pla%C4%8Divu%C4%8Dko-i-pla%C4%8Divu%C4%8Di%C4%87i

 

 

[9] Bladet Tromso and Stensaas v. Norway, представка бр. 21980/93, пресуда од 20. маја 1999. године

[10] Animal defenders international v.The United Kingdom, представка бр. 26682/95, пресуда од 8. јула 1999. године

[11] Bladet tromso and Stensaas v. Norway, представка бр. 21980/93, пресуда од 20. маја 1999. године

 

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-icon1037-20 Утврђена дискриминација на основу здравственог стања и изгледа Download


Print Friendly, PDF & Email
back to top