Друга лична својства

Притужба С. к. б. прoтив JП Пoслoвни прoстoр збoг дискриминaциje пo oснoву чланства у синдикaлнoj oргaнизaциjи у oблaсти рaдa и зaпoшљaвaњa

дел. бр. 07-00-381/2013-02 датум: 26. 8. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднеo С. к. Б. у име Д. Т. из Б. против ЈП „Пословни простор“ општина Нови Београд, због дискриминације на раду на основу чланства у синдикалној организацији. 1. ТОК ПОСТУПКА 1.1. Повереници за заштиту равноправности притужбом…

Опширније →
Притужба Д. T. прoтив M. J. збoг дискриминaциje пo oснoву чланства у синдикaлнoj oргaнизaциjи у oблaсти рaдa и зaпoшљaвaња

дел. бр. 07-00-382/2013-02 датум: 23. 8. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднела Д. Т. из Б. против М. Ј, координаторке рада у ЈП „Пословни простор“ општине Нови Београд, због дискриминације на основу чланства у синдикалној организацији. 1. ТОК ПОСТУПКА 1.1. Повереници за заштиту равноправности притужбом се обратила…

Опширније →
Притужба С. Р. прoтив бaлeтскe школе Л. Д. збoг дискриминaциje пo oснoву пoрoдичнoг стaтусa у oблaсти рaдa

дел. бр. 07-00-60/2013-02 датум: 10. 8. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју je поднелa С. Р. из Б. против бившег послодавца, балетске школе „Л. Д.“ из Б, због дискриминације у области рада на основу пола и породичног статуса. 1. ТОК ПОСТУПКА 1.1. Повереници за заштиту равноправности притужбом се обратила…

Опширније →
Притужба М.о.љ.п. против ЈКП Медиана из Ниша због дискриминације по основу положаја радног места у области рада и запошљавања

дел. бр. 07-00-176/2013-02 датум: 15. 7. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју je поднела М.о.љ.п. против ЈКП Медиана из Ниша, због одлуке овог предузећа да запосленим женама на руководећим положајима поклони за Међународни дан жена 8. март двоструко већи новчани износ од износа који је поклоњен запосленим женама које…

Опширније →
Притужба А.з.ж.е.и.F.C. против Министарства пољопривреде због дискриминације по основу породичног статуса у поступку пред органима јавне власти

дел. бр. 07-00-166/2013-02 датум: 15. 7. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју су поднеле А. з. ж. е. и. F. C. из С, Ж. ц. У. и Р. е. ц. из С. против Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, због дискриминаторне одредбе садржане у Правилнику о упису у…

Опширније →
Притужба С. м. с. и т. С. о. о. О. б. против О. б. М. због дискриминације по основу чланства у синдикалној организацији у области рада и запошљавања

дел. бр. 07-00-403/2013-02 датум: 28. 6. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднео С. м. с. и т. С. о. о. О. б. М. против послодавца, О. б. М, због дискриминације на радном месту на основу чланства у синдикалној организацији. 1. ТОК ПОСТУПКА 1.1. Повереници за заштиту равноправности…

Опширније →
Притужба Удружења слепих и слабовидих против Савеза слепих Србије због дискриминације по основу чланства у организацији у области пружања услуга

дел. бр. 07-00-447/2012-01 датум: 26. 3. 2013. МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднелo Удружење слепих и слабовидих С. в. из С. против Савеза слепих Србије, због неиздавања књижица за повлашћену вожњу у путничком саобраћају слепим лицима која су чланови удружења С. в. из С. 1. ТОК ПОСТУПКА 1.1. Повереници за…

Опширније →
Притужба Н. Ј. из Б. против Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС због дискриминације на основу породичног статуса

дел. бр. 07-00-00425/2012-01 датум: 15. 3. 2013.   МИШЉЕЊЕ   донето у поступку поводом притужбе коју је поднео Н. Ј. из Б. против Министарства просвете, науке и технолошког развоја, због начина доказивања припадности осетљивој друштвеној групи који је прописан конкурсом за доделу студентских стипендија за школску 2012/13 годину. 1. ТОК ПОСТУПКА 1.1. Повереници за заштиту…

Опширније →
Притужба Г.О. против П.С. због дискриминације на основу чланства у политичким и другим организацијама у области рада

дел. бр. 309 датум: 5. 2. 2013.   МИШЉЕЊЕ БР. 509/2012   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднела Г. О. у своје име и у име и уз сагласност седам тренерица плеса: Н. Ј. В, С. С, В. В, О. С, Ј. Г, Ј. М. и Р. В, против П. с….

Опширније →
Притужба З. Ф. против привредног друштва Г. Т. због дискриминације на основу чланства у синдикалној организацији у области радних односа

дел. бр. 188 датум: 18. 1. 2013.   МИШЉЕЊЕ БР. 351/2012   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднео З. Ф. из С. П. против послодавца, привредног друштва „Г. Т.“ д. о. о. из С. П, због дискриминације на радном месту на основу чланства у синдикалној организацији. 1. ТОК ПОСТУПКА 1.1. Повереници…

Опширније →
back to top