Мишљења и препоруке у поступку по притужбама

Подкатегорије

469-21 Мишљење због дискриминације на основу пребивалишта у поступку запошљавања

бр. 07-00-317/2021-02  датум:  27. 9. 2021.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе AA против ББ, директора ОШ „ВВ“ у због дискриминације на основу места пребивалишта приликoм одлучивања о преузимању на радно места наставника српског језика и књижевности. У притужби је, између осталог, наведено да да је подноситељ притужбе запослен као наставник…

Опширније →
235-21 Мишљење поводом притужбе А.А, начелнице Одељења националног механизма за превенцију тортуре против др Б.Б, заменице В.В., због дискриминације на основу здравственог стања

бр. 07-00-228/2021-02  датум: 26.8.2021.     МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе А.А, начелнице Одељења националног механизма за превенцију тортуре против др Б.Б, заменице В.В., због дискриминације на основу здравственог стања. Подноситељка притужбе је навела да заменица В.В. „користи“ чињеницу што је подноситељка притужбе била одсутна са рада због болести, што је…

Опширније →
490-21 Мишљење поводом притужбе AA против ББ, због дискриминације на основу инвалидитета и пребивалишта на Косову и Метохији

бр. 07-00-333/2021-02  датум:  12. 8. 2021.     МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе AA против ББ, због дискриминације на основу инвалидитета и пребивалишта на Косову и Метохији. У притужби је наведено да је подноситељ притижбе поднео захтев ЈКП „Паркинг сервис“ у Чачку ради остваривања права на бесплатну паркинг карту за особе…

Опширније →
224-21 Мишљење поводом притужбе А.А. против средње музичке школе В.В. због дискриминације на основу сметњи у развоју и инвалидитета

бр. 07-00-218/2021-02 датум: 22. 6. 2021.   МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју су поднели А.А., у име своје малолетне кћерке Б.Б., против средње музичке школе В.В., због дискриминације на основу сметњи у развоју и инвалидитета. У притужби је, између осталог наведено, да Б.Б. има Даунов синдром и да је редовну основну…

Опширније →
95-21 Мишљење поводом притужбе АА, против Владе Републике Србије, Кабинета председнице Владе

бр. 07-00-103/2021-02  датум: 10.6. 2021.   МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе А. А. против Владе Републике Србије, Кабинета председнице Владе, због дискриминације на основу политичких убеђења. У притужби је, између осталог, наведено да је шеф Кабинета председнице Владе дописом број 07-00-159/2021-01 од 4. фебруара 2021. године, затражио од потпредседника Савета за борбу…

Опширније →
68-21 Мишљење поводом притужбе удружења АА, против медија ББ

бр. 07-00-75/2021-02   датум: 25.5.2021.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе удружења АА, поднете против медија ББ, због дискриминације на основу националне припадности. Притужба је поднета због текста објављеног на вебсајту медија 25.1.2021.године, под називом:  „Овде је осумњичен дечак (15) силовао девојчицу (10)!. Ужас на Ади Хуји потресао је целу Србију!“ У…

Опширније →
109-21 Мишљење поводом притужбе А. А. против Скупштине града Београда због дисркиминације на основу пола и породичног статуса

бр. 07-00-119/2021-02  датум: 24. 5. 2021.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе А. А. против Скупштине града Београда због дисркиминације на основу пола и породичног статуса. У притужби је, између осталог, наведено да је град Београд усвајањем Одлуке о приступању града Београда Удружењу „Покрета за децу три плус“ из Чачка дискриминисао…

Опширније →
1146-20 Mишљeњe пoвoдoм притужбе прoтив пoслoдaвцa збoг дискриминaциje нa oснoву здрaвствeнoг стaњa у oблaсти рaдa и зaпoшљaвaњa

бр. 07-00-593/2020-02  датум: 14.5. 2021.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе А. А. из З. против Б. Б., због дискриминације на основу здравственог стања. Подноситељка притужбе је навела да је запослена у Б. Б. и да је до операције коју је имала 2012. године, радила је на радном месту спремачица, а…

Опширније →
691-20 Дискриминaциja нa oснoву стaрoснoг дoбa у oблaсти зaпoшљaвaњa

бр. 07-00-269/2020-02   датум: 26. 4. 2021.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе АА против студентско омладинске задруге ББ, због дискриминације на основу старосног доба. У притужби је наведено да је омладинска задруга објавила оглас за посао: „Support associate (студенти) за WOLT“  док у поднаслову стоји: „support associate (студенти – до 26…

Опширније →
101-21 Mишљeњe пoвoдoм притужбе прoтив Пoкрajинскoг сeкрeтaриjaтa збoг дискриминaциje нa oснoву прeбивaлиштa у oблaсти рaдa и зaпoшљaвaњa

бр. 07-00-109/2021-02  датум: 6. 5. 2021.   МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе којом се обратио А. А. против Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, због дискриминације на основу пребивалишта. У притужби је наведено да је Покрајински секретаријат расписао Оглас за постављање сталних судских преводилаца и судских…

Опширније →
back to top