Мишљења и препоруке

Подкатегорије

Препорука мера за остваривање равноправности дата медијским кућама због дискриминације припадница словачке националне мањине

бр.  021-01-726/2022-02   датум:  20. 9. 2022. Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1] да прати спровођење закона који се тичу забране дискриминације и упућује препоруке мера органима јавне власти и другим лицима за остваривање равноправности и заштите од дискриминације, Повереник за заштиту равноправности упућује медијским кућама   ПРЕПОРУКУ МЕРА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ РАВНОПРАВНОСТИ И ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ…

Опширније →
455-22 Иницијатива за измену Уредбе о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења туристичког промета домаћих туриста на територији Републике Србије

бр. 07-00-00290/2022-02   датум: 20. 7. 2022.   МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА   Татjана Матић, министарка 11070 БЕОГРАД Париска 7   Предмет: Иницијатива за измену Уредбе о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења туристичког промета домаћих туриста на територији Републике Србије   Поштована госпођо Матић, Поверенику за заштиту равноправности обратио се…

Опширније →
418-22 Иницијатива за измену и допуну Правилника о листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања

бр. 021-01-512/2022-02 датум:   8.09.2022.године   РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Проф. др Сања Радојевић Шкодрић, в.д. директорке     11000 Београд Јована Мариновића бр.2     Предмет: Иницијатива за измену и допуну Правилника о листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања   Поштована госпођо Радојевић Шкодрић, Полазећи од надлежности…

Опширније →
177-22 Притужба савеза националне мањине због дискриминације на основу језика

бр. 07-00-194/2022-02  датум:  1. 9. 2022.   МИШЉЕЊЕ Мишљење je донето у поступку поводом притужбе Националног савета бошњачке националне мањине против Министарства унутрашњих послова. У притужби и допуни притужбе је наведено да у информационом систему који се користи у полицијским управама Министарства унутрашњих послова за унос података, при формирању и подношењу захтева за израду личних…

Опширније →
400-22 Иницијатива за измену стандарда за акредитацију и проверу квалитета високошколских установа – Национални савет за високо образовање

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ   11000 Београд Немањина 22-26     Предмет: Иницијатива за измену стандарда за акредитацију и проверу квалитета високошколских установа   Повереник за заштиту равноправности обратио вам се, дописом број 110-00-10/2018-02 од 1. новембра 2018. године, и у складу са својим надлежностима, поднео иницијативу измену стандарда за акредитацију високошколских установа, коју…

Опширније →
419-22 Иницијатива за измену стандарда за акредитацију и проверу квалитета високошколских установа – Национално акредитационо тело

НАЦИОНАЛНО АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО -Национално тело за акредитацију и обезбеђивање квалитета у високом образовању-   11000 Београд Булевар Михајла Пупина 2   Предмет: Иницијатива за измену стандарда за акредитацију и проверу квалитета високошколских установа   Повереник за заштиту равноправности обратио вам се, дописом број 110-00-10/2018-02 од 1. новембра 2018. године, и у складу са својим надлежностима,…

Опширније →
103-22 Притужба због дискриминације у области запошљавања или на послу на основу личног својства инвалидитет и синдикална припадност

бр. 07-00-112/2022-02      датум: 28.6.2022.   МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднео A. A. против Б. Б., директорке људских ресурса у компанији В. В., због дискриминације на основу инвалидитета и чланства у синдикалној организацији. Подносилац притужбе  је између осталог навео да је особа са инвалидитетом и да је према „решењу ПИО…

Опширније →
136-22 Притужба АА против Центра за социјални рад града Новог Сада због диксриминације на основу језика

бр. 07-00-152/2022-02  датум: 28.6.2022.     МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је због дискриминације по основу језика против Центра за социјални рад града Новог Сада поднео AА. У притужби је наведено да је АА држављанин Сједињених Америчких Држава, са привременим боравком у Новом Саду, да не говори српски језик, те…

Опширније →
781-22 Утврђена дискриминација на основу припадности ромској нац.мањини у области пружања услуга

бр. 07-00-611/2021-02  датум:  28.6.2022.     МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето поводом притужбe АА против ББа, власника клуба „МБ“ у Смедеревској Паланци због дискриминације на основу припадности ромској националној мањини. Овим поводом Поверенику се обратио и Национални савет Ромске националне мањине. У притужби и допуни притужбе је наведено да је подноситељка притужбе покушала да уђе…

Опширније →
583-21 Послодавац дискриминисао запослену трудницу

бр. 07-00-425/2021-02  датум: 28. 6. 2022.     МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето поводом притужбе A. A. против привредног друштва Б. Б. и директора В. В, као одговорног лица, због дискриминације на основу пола. У притужби је наведено да је А. А. имала са привредним друштвом закључен уговор о раду на одређено време, као и да…

Опширније →
back to top