Мишљења и препоруке

Подкатегорије

Препорука мера за остваривање равноправности јединицима локалне самоуправе за успостављање и пружање услуге личног пратиоца деци

бр.  021-01-533/2021-02      датум: 20.12.2021. године   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1] да прати спровођење закона који се тичу забране дискриминације и препоручује органима јавне власти и другим лицима мере за остваривање равноправности и заштите од дискриминације, Повереник за заштиту равноправности упућује   ПРЕПОРУКУ МЕРА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ РАВНОПРАВНОСТИ И ЗАШТИТЕ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ   Повереник за…

Опширније →
Мишљење на Предлог стратегије превенције и заштите од дискриминације за период од 2021. до 2030. године

бр. 021-01-488/2021-02 датум:   29.11. 2021.године   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереник за заштиту равноправности,  даје МИШЉЕЊЕ на Предлог стратегије превенције и заштите од дискриминације за период од 2021. до 2030. године    Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог доставило је 25. новембра 2021. године Поверенику за заштиту равноправности, електронским путем,…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о радном ангажовању на сезонским и другим повременим пословима у одређеним делатностима

бр. 011-00-39/2021-02 датум:  23.11. 2021. године   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереник за заштиту равноправности,  даје     МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о радном ангажовању на сезонским и другим повременим пословима у одређеним делатностима   Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је, електронским дописом од 22.11.2021. године, доставило  Поверенику за заштиту…

Опширније →
Иницијатива за измену Кривичног законика

бр. 011-00-34/2021-02  датум: 12.11.2021. године   МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ, Маја Поповић, министарка   11000 БЕОГРАД Немањина 22-26   Предмет: Иницијатива за измену Кривичног законика   Поштована госпођо Поповић, У складу са чланом 33. тачка 7. Закона о забрани дискриминације[1], којим је, поред осталог, прописано да Повереник за заштиту равноправности иницира доношење или измену прописа у циљу…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона културном наслеђу

бр. 011-00-35/2021-02 датум: 12.11. 2021. године Поступајући у оквиру законом прописане надлежности , Повереник за заштиту равноправности, даје МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона културном наслеђу Министарство културе и информисања је, дописом број 011-00-155/2021-02, доставило 8. новембра 2021. године Поверенику за заштиту равноправности Нацрт закона о културном наслеђу, са образложењем, ради давања мишљења. С тим у вези…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама закона о средњем образовању и васпитању

бр. 011-00-36/2021-02 датум:  10.11. 2021. године     Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереник за заштиту равноправности,  даје   МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о изменама и допунама закона о средњем образовању и васпитању   Министарство просвете, науке и технолошког развоја је, дописом број 011-00-493/3-11/2021-03, доставило Поверенику за заштиту равноправности Нацрт закона о изменама и…

Опширније →
Препорука мера за остваривање равноправности граду Новом Саду и Министарству унутрашњих послова

бр.  021-01- 433/2021-02     датум: 5. 11. 2021. године   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1] да прати спровођење закона који се тичу забране дискриминације и упућује препоруке мера органима јавне власти и другим лицима за остваривање равноправности и заштите од дискриминације, Повереник за заштиту равноправности упућује Граду Нови Сад и Министарству унутрашњих послова   ПРЕПОРУКУ…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о радном ангажовању на сезонским и другим повременим пословима у одређеним делатностима

бр. 011-00-30/2021-02 датум:  29.10. 2021. године   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереник за заштиту равноправности,  даје   МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о радном ангажовању на сезонским и другим повременим пословима у одређеним делатностима   Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је у прилогу дописа број 011-00-458/2021-05 од 15.10.2021. (примљен 19.10.2021. године),…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона o просветној инспекцији

бр. 011-00-29/2021-02 датум:  21.10. 2021. године     Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереник за заштиту равноправности,  даје   МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о изменама и допунама Закона o просветној инспекцији   Министарство просвете, науке и технолошког развоја је дописом број 019-01-62/2021-12, доставило Поверенику за заштиту равноправности Нацрт закона о изменама и допунама Закона…

Опширније →
Препорука мера Министарству просвете, науке и технолошког развоја

бр.  07-00-542/2021-02     датум: 12. 10. 2021. године   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1] да прати спровођење закона који се тичу забране дискриминације и упућује препоруке мера органима јавне власти и другим лицима за остваривање равноправности и заштите од дискриминације, Повереник за заштиту равноправности упућује Министартсву просвете, науке и технолошког развоја   ПРЕПОРУКУ МЕРА ЗА…

Опширније →
back to top