Мишљења и препоруке

Подкатегорије

Мišlјеnjе о Nаcrtu аkciоnоg plаnа zа primеnu Strаtеgiје zа sоciјаlnо uklјučivаnjе Rоmа i Rоmkinjа u Rеpublici Srbiјi zа pеriоd оd 2016. dо 2025. gоdinе (zа pеriоd 2017-2018. gоdinе)

бр. 021-02-13/2017-02     датум: 17. март 2017. године     Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности,  даје   МИШЉЕЊЕ о Нацрту акционог плана за примену Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период  од 2016. до 2025. године (за период 2017-2018. године)   Министарство за рад, запошљавање, борачка…

Опширније →
Mишљење на Предлог стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији до 2024. године

бр. 021-02-00001/2017-02 датум: 7.3.2017.   Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања   Немањина 22-26 11000 Београд Поштовани/е,   Вашим дописом бр. 021-02-132/2015-15-4, затражили сте мишљење Повереника за заштиту равноправности на Предлог стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији до 2024. године (у даљем тексту: Предлог стратегије) са Акционим планом за период…

Опширније →
brankica j
Упoзoрeњe зa jaвнoст пoвoдoм нaсиљa нaд жeнaмa

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић упозорава јавност да се број жена које доживљавају насиље у породици и у партнерским односима и ове године, из дана у дан повећава, о чему сведочи и јучерашњи пример брутално убијене жене само зато што је разводом желела да окончана вишегодишње малтретирање, понижавање и насиље. Повереница позива све надлежне…

Опширније →
bj
Упoзoрeњe зa jaвнoст пoвoдoм сeксистичких изjaвa Душaнa Maрићa

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић најоштрије осуђује сексистичке и мизогене изјаве и ставове Душана Марића, колумнисте недељника Афера. Дневни лист Курир пренео је делове текста „За 10 година српски гинеколози убили град величине Београда“ Душана Марића, који је објавио недељник Афера, где аутор оптужује жене да „користе мушкарце за секс и/или материјалне ствари“ и…

Опширније →
Oбaвeштeњe зa jaвнoст – Србин-инфo дискриминисao ЛГБT пoпулaциjу

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић је у поступку поводом притужбе Регионалног инфо центра дала мишљење да је у више текстова који су објављени на интернет порталу Србин.инфо од маја 2015. године до марта 2016. године почињен акт дискриминације над припадницама и припадницима ЛГБТ популације. У текстовима под насловима „Свака част – разбијена геј парада…

Опширније →
Притужбa Д.Б. прoтив шкoлe T. збoг дискриминaциje пo oснoву инвaлидитeтa у oблaсти oбрaзoвaњa

бр. 07-00-357/2016-02  датум:  30. 12. 2016.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе Д. Б. из Б. у име сина Д. Б. против Т. школе у Б. У притужби је наведено да ученик Д. Б. има здравствени проблем (хемипарезу десне стране) и да му у току школске 2015/2016. године у школи није…

Опширније →
Oбaвeштeњe зa jaвнoст – “Српски тeлeгрaф” дискриминисao припaдникe ЛГБT пoпулaциje

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић је, у поступку поводом притужбе организација Регионални инфо центар, дала мишљење да су дневне новине „Српски телеграф“ починиле акт дискриминације објавивши колумне Боре Ђорђевића „Драга, не буди педер“ и „Драга, не буди педер 2“ 21. и 28. маја 2016. године. Ђорђевић је у колумнама изнео идеје и ставове који…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о националном ДНК регистру

дел. бр. 011-00-49/2016-02  датум: 21.12. 2016.г.   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности,  даје МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о националном ДНК регистру   Министарство унутрашљих послова је дописом 01 Број 7904/16-16  од 19. децембра 2016. године доставило Поверенику за заштиту равноправности Нацрт закона националном ДНК регистру (у даљем тексту: Нацрт закона),…

Опширније →
Oбaвeштeњe зa jaвнoст – Скупштинa oпштинe Сeнтa дискриминишe нa oснoву пoлa

Повереница за заштиту равноправности је, у поступку по притужби коју је поднела председница Одборничке групе Демократске странке, Мађарског покрета и Грађанског савеза Мађара, дала мишљење да је Скупштина општине Сента у поступку избора председника, заменика председника и чланова општинског већа починила акт дискриминације на основу пола и прекршила одредбе Закона о равноправности полова и Закона…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о родној равноправности

Бр. 011-00-502016-02  датум:  20. јануар 2017.   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности,  даје МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о родној равноправности   Кабинет потпредседника Владе, дописом 32 Број: 011-12554/2016 од 26. децембра 2016. године, доставио је Поверенику за заштиту равноправности (у даљем тексту: Повереник), Нацрт закона о родној равноправности (у даљем…

Опширније →
back to top