Мишљења и препоруке

Подкатегорије

Препорука мера матичним службама

бр. 021-01-169/2021-02      датум: 6.9.2021.   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1] да прати спровођење закона који се тичу забране дискриминације и препоручује органима јавне власти и другим лицима мере за остваривање равноправности и заштиту од дискриминације, Повереник за заштиту равноправности упућује општинским/градским управама   ПРЕПОРУКУ МЕРА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ РАВНОПРАВНОСТИ И ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ   Повереник…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја

Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереник за заштиту равноправности,  даје   Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја   Министарство државне управе и локалне самоуправе је дописом број 011-00-146/2021-01, од 10.08.2021. године, доставило Поверенику за заштиту равноправности Нацрт закона о изменама и допунама Закона о…

Опширније →
Мишљење на Нацрт Закона о заштитнику грађана

бр. 011-00-25/2021-02 датум: 20. август 2021. године   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереник за заштиту равноправности,  даје МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о Заштитнику грађана   Министарство државне управе и локалне самоуправе је дописом број 011-00-166/2021-01 од 9. августа 2021. године, доставило Поверенику за заштиту равноправности, текст Нацрта закона о Заштитнику грађана и Образложење…

Опширније →
Препорука мера Министарству за бригу о породици и демографији и Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

бр. 021-01-354/2021-02           датум: 19.8.2021   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1] да прати спровођење закона који се тичу забране дискриминације и препоручује органима јавне власти и другим лицима мере за остваривање равноправности и заштиту од дискриминације, Повереник за заштиту равноправности упућује     ПРЕПОРУКУ МЕРА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ РАВНОПРАВНОСТИ     Повереник за заштиту равноправности препоручује…

Опширније →
Мишљење на Предлог акционог плана за период од 2021. до 2023. године за спровођење Стратегије за спречавање и борбу против родно заснованог насиља према женама и насиља у породици за период од 2021. до 2025. године

бр. 021-01-331/2021-02 датум: 15. јул 2021.године   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереник за заштиту равноправности,  даје   МИШЉЕЊЕ на Предлог акционог плана за период од 2021. до 2023. године за спровођење Стратегије за спречавање и борбу против родно заснованог насиља према женама и насиља у породици за период од 2021. до 2025. године…

Опширније →
Иницијатива за креирање мера активне политике запошљавања усмерених искључиво ка појединим категоријама теже запошљивих жена НСЗ

дел. бр. 021-01-339/2021-02 датум: 16. јули 2021. године     НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ   Краља Милутина 8 11000 Београд   Предмет: Иницијатива за креирање и спровођење мера активне политике запошљавања усмерених искључиво ка појединим категоријама теже запошљивих жена   Поштовани Г-дине Мартиновић, Пракса Повереника за заштиту равноправности, као независног органа за заштиту од дискриминације…

Опширније →
Иницијатива за креирање мера активне политике запошљавања усмерених искључиво ка појединим категоријама теже запошљивих жена МИНРЗС

дел. бр. 021-01-338/2021-02 датум: 16. јули 2021. године     МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА   Немањина 22-26 11000 Београд   Предмет: Иницијатива за креирање мера активне политике запошљавања усмерених искључиво ка појединим категоријама теже запошљивих жена   Поштована Г-ђо Кисић Тепавчевић, Пракса Повереника за заштиту равноправности, као независног органа за заштиту…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о изменама Закона о култури

бр. 011-00-22/2021-02 датум:  22. 6. 2021. године   На основу члана 33. став 1. тачка 7), а у вези члана 32. став 6. Закона о забрани дискриминације[1], Повереник за заштиту равноправности,  даје   МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о изменама Закона о култури   Поверенику за заштиту равноправности 17. јуна 2021. године је достављен допис Министарства…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о здравственом осигурању

бр. 011-00-00020/2021-02 датум:  18.6.2021.   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереник за заштиту равноправности,  даје   МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о здравственом осигурању   Министарство здравља је, дописом број 011-00-6/2021-05 од 7.6.2021. године, доставило Поверенику за заштиту равноправности Нацрт закона о изменама и допунама Закона о здравственом осигурању (у…

Опширније →
Мишљење на Предлог стратегије деинституционализације и развоја услуга социјалне заштите у заједници за период од 2021. до 2026. године

бр. 021-01-323/2021-02     датум: 18.6.2021. године   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереник за заштиту равноправности,  даје   МИШЉЕЊЕ  на Предлог стратегије деинституционализације и развоја услуга социјалне заштите у заједници за период од 2021. до 2026. године   Поводом вашег дописа број 110-00-303/2021-05 од 7. јуна 2021. године који се односи на давање мишљења на…

Опширније →
back to top