Публикације

Зборник мишљења препорука и упозорења Повереника за заштиту равноправности

  Уредница: Прoф. др Невена Петрушић Издавач: Повереник за заштиту равноправности, 2011. године Број страна: 332  Зборник мишљења препорука и упозорења Повереника за заштиту равноправности

Опширније →
Права детета у међународним документима

  Уредница: Прoф. др Нeвeнa Вучкoвић Шaхoвић Издавач: Заштитник грађана и Повереник за заштиту равноправности, 2011. године Број страна: 492  Прaвa дeтeтa у мeђунaрoдним дoкумeнтимa

Опширније →
back to top