Дан: 15. јануара 2013.

Препорука Министарству здравља за остваривање мера равноправности у раду лекарских комисија

дел. бр. 37 датум: 16. 1. 2013.   ПРЕПОРУКА МЕРА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ РАВНОПРАВНОСТИ БР. 522/2012   Препорука је донета у оквиру законом прописане надлежности Повереника за заштиту равноправности да прати спровођење закона који се тичу забране дискриминације и препоручује органима јавне власти и другим лицима мере за остваривање равноправности, у поступку који је вођен на основу…

Опширније →
Немој да толеришеш дискриминацију! Тражи заштиту и реагуј!

  Уредница: Невена Петрушић Издавач: Повереник за заштиту равноправности, 2012. године Број страна: 23 Немој да толеришеш дискриминацију! Тражи заштиту и реагуј!

Опширније →
back to top