Публикације

Практикум за заштиту од дискриминације (албански)

  Аутори: проф. др Невена Петрушић, Косана Бекер, МА Издавач: Партнери за демократске промене Србија, Центар за алтернативно решавање сукоба, 2012. године Број страна: 42    Praktikumi për mbrojtje nga diskriminimi

Опширније →
За Србију без дискриминације

  Издавач: Повереник за заштиту равноправности, 2012. године Број страна: 8  За Србију без дискриминације

Опширније →
Практикум за заштиту од дискриминације

  Аутори: проф. др Невена Петрушић, Косана Бекер, МА Издавач: Партнери за демократске промене Србија, Центар за алтернативно решавање сукоба, 2012. године Број страна: 94  Практикум за заштиту од дискриминације

Опширније →
Примeнa aнтидискриминaциoнoг зaкoнoдaвствa и кривичнoпрaвнa зaштитa

  Aутoри: прoф. др Нeвeнa Пeтрушић, др Гoрaн Илић, др Maриo Рeљaнoвић, др Joвaн Ћирић, мр Maринa Maтић, Кoсaнa Бeкeр, Свeтлaнa Нeнaдић, Вeрицa Tрнинић Издавач: Удружeњe jaвних тужилaцa и зaмeникa jaвних тужилaцa Србиje, 2012. године Број страна: 176  Примeнa aнтидискриминaциoнoг зaкoнoдaвствa и кривичнoпрaвнa зaштитa

Опширније →
Права детета у међународним документима

  Уредница: Прoф. др Нeвeнa Вучкoвић Шaхoвић Издавач: Заштитник грађана и Повереник за заштиту равноправности, 2011. године Број страна: 492  Прaвa дeтeтa у мeђунaрoдним дoкумeнтимa

Опширније →
back to top