Олакшан приступ:
Величина фонта:

Актуелно

Featured Posts

Повереница на конференцији: Пoштoвaњe рaзличитoсти кao кaмeн тeмeљaц зa интeгрaциjу Рoмa крoз зaпoшљaвaњe - случaj Слoвeниje и Србиje

Заштита од дискриминације и унапређење положаја Рома и Ромкиња, кроз одговарајући приступ становању, образовању, раду и изворима прихода мора бити ...

Read More

Повереница на конференцији „Утицај вештачке интелигенције на слободу информисања, мишљења и изражавања“

Вештачка интелигенција може одлучујуће утицати на природу друштвених односа, пре свега у областима рада и запошљавања,  пружања услуга и поступцима ...

Read More

Одржана радионица „Процена утицаја прописа и јавних политика на осетљиве друштвене групе“

Представници органа јавне власти морају имати вештине и бити сензибилисани да благовремено препознају и реагују на дискриминацију, нарочито у раду ...

Read More

Повереница: Снажна подршка развоју родно компетентног приступа у правничком образовању

Право одлучујуће утиче на односе у друштву и основа је заједница у којима живимо. Право суштински одређује и положај жене, ...

Read More

Повереница на конференцији „Поново снажна и важна“ у Чачку

Свака активност у циљу повећања запошљивости и запошљавања жена, нарочито старијих од 45 година, заслужује снажну подршку. Жене су на ...

Read More

Упозорења и обавештења

Огласна табла

Реч поверенице

Уважени грађани и грађанке, Када смо успостављали институцију Повереника за заштиту равноправности, прокламовали смо визију ка којој тежимо, а дефинисана је у правном смислу у члану 4. Закона о забрани дискриминације, и гласи: „Сви су једнаки и уживају једнак положај и једнаку правну заштиту, без обзира на лична својства“. То у реалном животу значи: „Србија је отворено и толерантно друштво равноправних људи, које свима пружа једнаке могућности.“детаљније…

Пројекти

back to top