У Чешком селу одржана радионица за националне савете

У оквиру пројекта „Нека равноправност постане стварност“, 24. априлa, у Чешком селу одржана je радионица под називом „Улога националних савета националних мањина у борби против дискриминације“. Представница Повереника за заштиту равноправности, Емила Спасојевић и представница Куће људских права и демократије, Катарина Голубовић, говориле су о механизмима заштите од дискриминације, о улози и мандату Повереника, као и о начинима на који национални савети и Повереник могу и треба да остваре сарадњу и унапреде положај националних мањина у друштву.

У врло живој дискусији, изнети су примери дискриминације лица на основу националне припадности и етничког порекла и проблеми које би требало решити подношењем притужби Поверенику. Остварен је иницијални контакт са представницима румунског, чешког и словачког националног савета и договорени су облици будуће сарадње која ће довести до унапређења равноправности у друштву.

Print Friendly, PDF & Email
back to top