Трећа радионица за националне савете одржана у Сомбору

Радионица под називом „Улога националних савета националних мањина у борби против дискриминације“ у организацији Повереника за заштиту равноправности и Куће људских права, одржана је 26. маја у просторијама Народног позоришта у Сомбору.

Радионици су присуствовали представници националних савета немачке, мађарске, буњевачке и русинске националне мањине, а предавачи су били Кристина Тодоровић, из организације ЈУКОМ и Слободан Миливојевић представник Повереника за заштиту равноправности.

На радионици су представљени механизми за заштиту од дискриминације, улога, мисија и мандат институције Повереника за заштиту равноправности као и кривично-правна, грађанско-правна и прекршајно-правна заштита. Учесници су упознати са начином подношења притужби Поверенику као и о поступању по притужбама, а у дискусији, која је уследила, разматрани су примери из праксе као и дилеме у вези са самим поступком пред Повереником.

Print Friendly, PDF & Email
back to top