Treća radionica za nacionalne savete održana u Somboru

Radionica pod nazivom „Uloga nacionalnih saveta nacionalnih manjina u borbi protiv diskriminacije” u organizaciji Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i Kuće ljudskih prava, održana je 26. maja u prostorijama Narodnog pozorišta u Somboru.

Radionici su prisustvovali predstavnici nacionalnih saveta nemačke, mađarske, bunjevačke i rusinske nacionalne manjine, a predavači su bili Kristina Todorović, iz organizacije JUKOM i Slobodan Milivojević predstavnik Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Na radionici su predstavljeni mehanizmi za zaštitu od diskriminacije, uloga, misija i mandat institucije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti kao i krivično-pravna, građansko-pravna i prekršajno-pravna zaštita. Učesnici su upoznati sa načinom podnošenja pritužbi Povereniku kao i o postupanju po pritužbama, a u diskusiji, koja je usledila, razmatrani su primeri iz prakse kao i dileme u vezi sa samim postupkom pred Poverenikom.

Print Friendly, PDF & Email
back to top