Специјализована обука „Медијација у случајевима дискриминације“

Повереник за заштиту равноправности организовао је специјализовану обуку „Медијација у случајевима дискриминације“, у сарадњи са Делегацијом Европске уније у Републици Србији у оквиру пројекта „Спровођење антидискриминационе политике у Србији“ (ИПА 2011).

Током првог дела обуке, у периоду од 6. до 8. марта, полазници/е имали/е су прилику да стекну додатна знања о улози и надлежностима Повереника за заштиту равноправности, фазама и корацима у поступању пред Повереником, избору и улози медијатора, ДИВ моделу, ресторативној правди, дисбалансу моћи и др. Радне сесије водио је едукативни тим који чине Драгана Ћук Миланков, Тамара Џамоња Игњатовић, Вера Деспотовић Станаревић и Владан Јовановић, као и помоћница поверенице за заштиту равноправности Косана Бекер.

По завршетку другог дела специјализоване обуке, најуспешнији полазници/е биће предложени/е за јединствену Листу медијатора/ки Повереника за заштиту равноправности, који/е ће учествовати у мирном решавању случајева дискриминације.

Print Friendly, PDF & Email
back to top