Дан: 8. марта 2013.

Специјализована обука „Медијација у случајевима дискриминације“

Повереник за заштиту равноправности организовао је специјализовану обуку „Медијација у случајевима дискриминације“, у сарадњи са Делегацијом Европске уније у Републици Србији у оквиру пројекта „Спровођење антидискриминационе политике у Србији“ (ИПА 2011). Током првог дела обуке, у периоду од 6. до 8. марта, полазници/е имали/е су прилику да стекну додатна знања о улози и надлежностима Повереника…

Опширније →
Саопштење поводом Међународног дана жена

Пoвeрeницa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти Нeвeнa Пeтрушић чeститa свим грaђaнкaмa Србиje Meђунaрoдни дaн жeнa – 8. Maрт. Tим пoвoдoм, oнa oцeњуje дa сe у Србиjи из гoдинe у гoдину дoстa тoгa рaди нa пoбoљшaњу пoлoжaja жeнa, aли дa je стaњe у нaшeм друштву дaлeкo oд зaдoвoљaвajућeг. Жeнe су и дaљe излoжeнe рaзним oблицимa дискриминaциje, кoд нaс…

Опширније →
Округли сто Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова скупштине Србије

Повереница Невена Петрушић, учествовала је на семинару „Улога и активности Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова Народне скупштине Републике Србије“ који је на Палићу организовао Одбор за људска и мањинска права и равноправност полова скупштине Србије. На скупу је било речи о будућој сарадњи Народне скупштине и Одбора, са свим актерима у…

Опширније →
back to top