Скуп у Земуну посвећен дискриминацији Рома

У оквиру пројекта „Jeднaкe шaнсe зa бoљe мoгућнoсти – jaчaњe Рoмa у бoрби прoтив дискриминaциje“ који финансира Крaљeвина Хoлaндиjа, Повереник за заштиту равноправности организовао је скуп са представницима ромске заједнице у Земуну.

Са присутним грађанима и грађанкама разговарали су Богдан Лекић и Слободан Миливојевић из Стручне службе Повереника за заштиту равноправности и представници организације Регионални центар за мањине. Они су упознали присутне са појмом дискриминације и механизмима заштите од дискриминације, улогом и надлежностима Повереника за заштиту равноправности, као и са начином подношења притужбе. Присутни грађани и грађанке су изнели очекивања од институције Повереника у области заштите од дискриминације али и конкретне случајеве дискриминаторног понашања са којима су се сусрели као припадници ромске националности, као и бројне практичне проблеме са којима су Роми свакодневно суочени.

Print Friendly, PDF & Email
back to top