Skup u Zemunu posvećen diskriminaciji Roma

U okviru projekta „Jednake šanse za bolje mogućnosti – jačanje Roma u borbi protiv diskriminacije” koji finansira Kraljevina Holandija, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti organizovao je skup sa predstavnicima romske zajednice u Zemunu.

Sa prisutnim građanima i građankama razgovarali su Bogdan Lekić i Slobodan Milivojević iz Stručne službe Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i predstavnici organizacije Regionalni centar za manjine. Oni su upoznali prisutne sa pojmom diskriminacije i mehanizmima zaštite od diskriminacije, ulogom i nadležnostima Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, kao i sa načinom podnošenja pritužbe. Prisutni građani i građanke su izneli očekivanja od institucije Poverenika u oblasti zaštite od diskriminacije ali i konkretne slučajeve diskriminatornog ponašanja sa kojima su se susreli kao pripadnici romske nacionalnosti, kao i brojne praktične probleme sa kojima su Romi svakodnevno suočeni.

Print Friendly, PDF & Email
back to top