Скуп у Новом Бечеју посвећен дискриминацији Рома

Повереник за заштиту равноправности организовао је скуп са представницима ромске заједнице у Новом Бечеју, 28. маја 2013. године, у оквиру пројекта који финансира Крaљeвина Хoлaндиjа „Jeднaкe шaнсe зa бoљe мoгућнoсти – jaчaњe Рoмa у бoрби прoтив дискриминaциje“ („Equal Chance for Better Prospects – Strengthening Roma People in Combating Discrimination“). Учесницима трибине су се обратиле представнице Стручне службе Марија Зарић и Тијана Милошевић, као и представник организације Регионалног центра за мањине, Марко Васиљевић, који су присутне упознали са надлежностима и радом Повереника за заштиту равноправности, механизмима заштите од дискриминације, као и начином подношења притужбе. Сама расправа је била интерактивна, присутни су изнели конкретне случајеве дискриминаторног поступања са којима су се сусретали као припадници ромске националности и били су врло заинтересовани за активности које спроводи Повереник за заштиту равноправности у циљу спречавања дискриминације. Такође, припадници ромске мањине, као и представници невладиних организација које се баве заштитом њихових права, охрабрени су да у случајевима дискриминације поднесу притужбу Поверенику.

Print Friendly, PDF & Email
back to top