Семинар ка делотворном и одрживом механизму „Особе од поверења“

Семинар је организовало Министарство одбране Републике Србије, уз подршку и сарадњу са Агенцијом Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена и Повереником за заштиту равноправности. Циљ семинара је доприношење спровођењу НАП-а за примену Резолуције 1325 у вези са успостављањем механизма „особе од поверења“ у пракси, као и даље промовисање унапређења и одрживости овог механизма. На семинару учествују именоване „особе од поверења“ у Министарству одбране и Војсци Србије, Управи за извршење кривичних санкција Министарства правде и државне управе и Безбедносно-информативној агенцији, именоване саветнице за родну равноправност у министарствима, управама и агенцијама надлежним за спровођење Националног акционог плана, председница Комисије за праћење спровођења НАП Народне скупштине Републике Србије.
Пoвeрeницa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти Нeвeнa Пeтрушић, поздравила је напретке који су направљени у циљу имплементације особа од поверења у сектор безбедности, и нагласила да су жене у безбедности кључне одреднице сваке демократске заједнице која иде у сусрет променама.
На семинару су говорили и Косана Бекер, помоћница Поверенице за заштиту равноправности, Зоран Ђорђевић, државни секретар у Министарству одбране, Едвин Бери, регионални менаџер Агенције UN Women, др Јованка Шарановић и Христина Цекиновић, из Министарства одбране, доц. др Ивана Крстић, са Правног факултета у Београду, Соња Стојановић из Београдског центра за безбедносну политику. Говорило се о особинама и вештинама које особе од поверења треба да поседују, важности препознавања дискриминације и методологији њиховог рада. Посебно је наглашен значај континуиране едукације особа од поверења, као и њихових старешина, као једног од најбитнијих елемената који воде ка одрживости овог механизма.

Print Friendly, PDF & Email
back to top