Сaoштeњe пoвoдoм прeдстojeћeг Вaскршњeг прaзникa у услoвимa пaндeмиje

У сусрет предстојећим Васкршњим празницима, повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић указује да је очување јавног здравља и безбедности свих грађана и грађанки, које подразумева и мере за сузбијање ширења епидемије вируса ЦОВИД 19, према Уставу и законима Републике Србије секуларно питање. Надлежни државни органи су одговорни за благовремено и ефикасно предузимање мера, што истовремено подразумева обавезу грађана и грађанки и свих друштвених актера да их поштују. Пред законом су сви једнаки, што значи да се права и обавезе односе једнако на све. У том смислу, неопходно је да се Црква, као важан део друштва, при вршењу својих обреда придржава свих мера и препорука које су на снази у нашој држави.

Повереница истиче да посебну одговорност имају највиши црквени великодостојници који у својим наступима у вези са догматско-канонским и обичајним правилима треба да се руководе пре свега интересима верника и чувањем њиховог здравља, што укључује и питање присуства верника на литургији. Неодговорне су и забрињавајуће поруке појединих црквених великодостојника и дела свештенства који догму и традицију у вршењу верских обреда, стављају изнад здравља и добробити својих верника, преузимајући тако и одговорност за њихово здравље. Управо поштовање прописаних мера, и од верника и од верских заједница, директно утиче на њихову ефикасност и на очување здравља свих грађана и грађанки Републике Србије.

Ова пандемија је заједничка невоља која нас је снашла, али уједно и прилика да разумемо сву повезаност и међузависност људи, јер вирус не прави разлику ни према раси, полу, језику, националној, верској или политичкој припадности, нити по било којем другом личном својству. Велики изазов пред којим се налази наше, али и већина друштава у свету, прилика је да унапредимо поштовање принципа равноправности и поставимо на право место вредности међусобног разумевања, поштовања, емпатије и солидарности, посебно са грађанима и грађанкама који припадају рањивим друштвеним групама, закључује повереница Јанковић.

Print Friendly, PDF & Email
back to top